Bygge uten søknad fra 1.juli 2015

steinmur

1.juli 2015 skjer det store endringer i Plan-og bygningsloven. I all hovedsak betyr det at langt flere mindre tiltak nå vil unntas søknadsplikt-dvs at...

Read More »

Fasadeendring- tak over terrasse i blokk

Fasadeendring- tak over terrasse i blokk

Hei! Vi bor i selveierleilighet i 1.etg med terrasse på 18 kvm. Over oss er det 5etg. med i alt 10 små verandaer over...

Read More »

Søknadspliktig varmepumpe i 4-mannsbolig?

utedel varmepimpe

Spm via mail: Hei, jeg bor i en 4mannsbolig som går over 2 etasjer. Planlegger å montere en varmepumpe på siden av huset (samme...

Read More »

Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

Noe av det viktigste når man skal søke om byggetillatelse er å varsle naboene-dette følger av Plan-og bygningslovens §21-3: «Før søknad sendes inn, skal...

Read More »

Spm:Hva er en forstøtningsmur?

Spm:Hva er en forstøtningsmur?

Spm: På kommunens nettside skilles det mellom «mur» og «forstøtningsmur» men hva er forskjellen? Jeg skal sette opp en mur av naturstein i hagen...

Read More »

Små skilt er unntatt søknadsplikt!

Små skilt er unntatt søknadsplikt!

For mindre skilt på vegg er det ikke søknadsplikt, men unntaket gjelder ikke flere skilt eller reklameskilt på samme vegg! Dette følger av Plan-og...

Read More »

SØK PÅ SIDEN

Topp @ BareBlogg.noTopp @ BareBlogg.no