Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

Noe av det viktigste når man skal søke om byggetillatelse er å varsle naboene-dette følger av Plan-og bygningslovens §21-3: «Før søknad sendes inn, skal...

Read More »

Spm:Hva er en forstøtningsmur?

Spm:Hva er en forstøtningsmur?

Spm: På kommunens nettside skilles det mellom «mur» og «forstøtningsmur» men hva er forskjellen? Jeg skal sette opp en mur av naturstein i hagen...

Read More »

Små skilt er unntatt søknadsplikt!

Små skilt er unntatt søknadsplikt!

For mindre skilt på vegg er det ikke søknadsplikt, men unntaket gjelder ikke flere skilt eller reklameskilt på samme vegg! Dette følger av Plan-og...

Read More »

Spm:Kan jeg sette opp parabolantenne uten søknad?

Spm:Kan jeg sette opp parabolantenne uten søknad?

Spm fra leser: Kan jeg sette opp parabolantenne eller er dette fasadeendring som jeg må ha tillatelse til fra kommunen??? De aller fleste kan...

Read More »

Spm:Må jeg søke om å installere varmepumpe?

Spm:Må jeg søke om å installere varmepumpe?

Spørsmål fra leser: Jeg skal installere varmepumpe, og det skal være en liten «kasse» over utedelen, må jeg søke om dette? Jeg bor i...

Read More »

Søknadsplikt ved bytte av vindu

Søknadsplikt ved bytte av vindu

Å sette inn nye vinduer er i utgangspunktet regnet som en del av nødvendig vedlikehold for bygninger og er således ikke søknadspliktig, Vi kan...

Read More »

SØK PÅ SIDEN

Topp @ BareBlogg.noTopp @ BareBlogg.no