Bygge utradisjonell enkel bolig?

Jeg holder på å sjekke opp i bolig å sette opp på en tomt. Og jeg har en litt alternativ innstilling til det å bo og ser på utradisjonelle løsninger.

En ting jeg har sett for meg er å sette flere industribrakker i sammen, og sånn skape en liten bolig på et plan på 40-60 kvm. Hvor vanskelig vil det være å få noe sånt igjennom kravene fra stat/kommune gitt at naboer har akseptert uten anmerkninger?

Og vil jeg kunne finne firma som kan stå som ansvarlig søker og hjelpe meg med å sette i sammen brakkene og sørge for at det er innenfor i forhold til krav som må holdes?

Svar:
En slik løsning med brakker tror jeg vil være vanskelig å få gjennom, mye pga krav i TEK til isolasjon, energibruk og ventilasjon. Dersom disse kravene ivaretas blir det noe annet, men det vil bety full ombyggging og da forsvinner kanskje litt av poenget.

Det er sikkert firma som kan ta en slik jobb eventuelt, men om det blir en løsning som er økonomisk forsvarlig kontra hva man får igjen er jeg mer usikker på.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *