Endre fra hytte til bolig for å få strømstøtte

Det kan enkelte steder fremstå som om man kan få strømstøtte til hytte bare ved å melde flytting-men så enkelt er det ikke. Her skal jeg skrive litt om hva som kreves ettersom dette er et meget aktuelt tema om dagen mtp strømstøtte som prdd ikke gis til hytte bare til primær/sekundær-bolig:

Hovedregelen er altså:
For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, dette tar man så videre med strømleverandør/strømselskap.

Hva må til for å få bruksendring:
Når man skal søke om bruksendring må man normalt ha bistand av fagkyndige som kan godkjennes for ansvarsrett og som kan stå for søknad og prosjektering slik at bygningen gjennomgås for å sikre at bygget oppfyller tekniske krav- dette kan man også stå ansvarlig for selv men da må man nok kunne vise til god komeptanse innen fagfeltet . Det er egne og enklere tekniske krav til fritidsbolig enn til bolig-blant annet er det lavere krav til energieffektivitet…… Ved bruksendring til bolig kommer dagens krav i gjeldende teknisk forskrift (TEK17) til anvendelse. Andre forhold som skal vurderes ved bruksendring til bolig: renovasjonsløsning, atkomst, parkering, skoleskyss, vann og avløp etc. Det vil variere mye i hvor stor grad en eksisterende hytte oppfyller disse kravene.

Illustrasjonsbilde: Solcelleanlegg på tak

En bruksendring vil også ofte være avhengig av dispensasjon. Dette kommer an på gjeldende plan for arealet der bygget er oppført. Dersom fritidsboligen for eksempel ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i reguleringsplan, må man søke om dispensasjon fra arealformålet. Det varierer endel fra kommune til kommune hvor strengt dette praktiseres- og det er mange forhold som skal vurderes.

Blant annet er dette med veg, skole, barnehage mmm viktige temaer- man må huske at når et bygg godkjennes endret til bolig gjelder det bygget- så kommunen må ta en vurdering som strekker seg mye lengre frem i tid enn denne strømkrisen (forhåpentligvis) vil gjøre- bla mtp skoleskyss, renovasjon mm som er kommunale tjenester.

En annen viktig ting man må ta med i betraktningen er-vil dette lønne seg i lengden?

Utgifter man må påregne ved slik bruksendring:
1. Utgifter til fagperson/firma ved søknad (denne vil nok variere fra noen tusenlapper til flere titusen avhengig av hvem som gjør det og hvor omfattende det er)
2. Utgifter til behandling i kommunen (varierer myue fra kommune til kommune, i min kommune f.eks er det ca 15 000 UTEN dispensasjon)
3. Økte kommunale avgifter- de fleste kommuner har høyere gebyrer for vann/avløp/renovasjon til bolig enn til fritidsbolig
4. Evt utgifter til oppgradering for å møte tekniske krav
5. Evt høyere eiendomsskatt- i noen kommuner vil bruksendring fra fritidsbolig til bolig medføre høyere eiendomsskatt

Disse kostnadene må være med i vurderingen man gjør før man eventuelt søker bruksendring.Noe annet å vurdere er solcelleanlegg– disse er ofte unntatt søknadsplikt og vil hjelpe i årevis fremover.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *