Endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) vedrørende brukstillatelse

Regjeringen gjør det enklere for utbyggere å få tillatelse til å ta bygg i bruk. Dette går fram av forskriftsendring som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettopp har fastsatt. Forenklingen av reglene om brukstillatelse vil sikre mer ensartet praksis i kommunene, og bidra til effektivisering av de siste fasene i byggeprosessen, uten å gå på bekostning av sikkerheten.

I praksis betyr endringen at kommunens frist for å behandle søknad om brukstillatelse kan bli forkortet med så mye som to uker. Byggverk som er klare til å tas i bruk kan dermed tas i bruk tidligere enn før.

Endringen som vedtatt er for mange kommuner bare en lovfesting av langvarig og etablert praksis.

Før:
Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.

Etter 02.10.2018
Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har, eller innen 14 dager vil få, tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Dersom byggverket ikke har tilfredsstillende sikkerhetsnivå på søknadstidspunktet, skal søker innen 14 dager sende en bekreftelse til kommunen på at kravet er oppfylt.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *