Gjerde og port mot veg

Hei, vi skal sette opp gjerde og port mellom gårdsplassen og veien. I den forbindelse har jeg hørt at det er regler for hvor bred kjøreporten kan være, og at det er søknadspliktig om det er over 4m mellom portstolpene. Men jeg finner ikke noe informasjon som bekrefter dette når jeg søker på nettet. Hva er reglene om portbredder, og finnes det evt link til nettsted hvor man kan lese om dette? Dette er i villaområde på Karlsrud i Oslo

Svar:
Dette høres ukjent ut for meg men jeg har naturlig nok ikke kapasitet til å finlese alle planer/bestemmelser for Oslo- det jeg vet er at mange kommuner har en begrensning på 4m bredde for utkjørsel til kommunal veg, kan det være dette du har hørt? uansett er det ofte slik at gjerder/porter mot veg kommer i konflikt med byggegrenser/frisiktsoner langs veg- jeg hadde gjort følgende:

Send kart med gjerde/port inntegnet og en skisse til Oslo kommune, be om tilbakemelding på om tiltaket er unntatt søknadsplikt etter Plan-og bygningslovens §20-5

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *