Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

Nabovarsling er viktig!
Nabovarsling er viktig!
Noe av det viktigste når man skal søke om byggetillatelse er å varsle naboene-dette følger av Plan-og bygningslovens §21-3:
«Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates. «

Kommunen kan fra plikt til å varsle, men også legge til parter som de mener bør varsles:
» Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal varsles. «

Når man skal varsle naboer/gjenboere er det to ting som er viktig- å varsle skikkelig-og å varsle alle. Med å «varsle skikkelig» mener jeg at naboene skal få et nabovarsel som ikke skaper tvil rundt hva det skal søkes om. Pass på å få med god tekst på naboskjemaet, og kart og tegning (ihvertfall fasader!) er en selvfølge. Husk også å ta med evt. dispensasjoner i nabovarselet!

Et godt og tydelig nabovarsel sparer tid og penger for både tiltakshaver, søker og kommunen!

Et vanlig spørsmål er HVEM som skal varsles- svaret på det er enkelt-og samtidig komplisert. Som et utgangspunkt er det to hovedregler for hvem som skal varsles:
1. Naboer- de du deler grense med
2.Gjenboere- de du hadde delt grense med hadde det ikke vært for f.eks vei,bekk el.lignende mellom eiendommene.

Når det gjelder naboer er her hovedregelen at disse ALLTID skal varsles, unntak her kan f.eks være dersom du har en stor landbrukseiendom og de ikke anses berørt, eller dersom tiltaket er svært lite, f.eks at du skal gjøre en liten fasadeendring på en vegg og ber om å slippe å varsle naboene på andre siden av huset.

Husk at vil du ha unntak fra nabovarsling, skal dette gjøre skriftlig!

Gjenboere er litt mer komplisert- vanligvis skal man alltid varsle naboer over vegen, ihvertfall vanlige veger på boligfelt osv, men mer usikkert er det dersom f.eks vegen er svært bred, det er en bred bukt el. lign til gjenboer- da må man vurdere om det er krav til varsling. jeg anbefaler alltid at man kontakter kommunen om man er usikker.

ET VIKTIG TIPS:
Av og til kan de 5 minuttene man sparte på å ikke varsle en nabo bety måneder og år mer irritasjon….enkelte blir fornærmet dersom de ikke mottar varsel DE mener de skulle hatt, dette kan bety merknader i byggesaken din som ellers ikke ville kommet, noe som kan forlenge og fordyre prossessen betydelig…

Etter at naboer er varslet har de 14 dager på å komme med en evt merknad, dersom alle naboene samtykker på nabovarselskjemaet kan man levere inn byggesøknaden før det er gått 14 dager.

Facebooktwittermail

38 thoughts on “Hvilke naboer skal ha nabovarsel?

 • 1. mai 2015 kl 10:18
  Permalink

  Hei! Et spørsmål om nabovarsel! Leieboere, skal de også varsles? Går dei under naboer og gjenboere? For her har det bygges et hus over 1 års tid og de holder frå før klokka er sju om morgenene og ofte til bort sju/åtte på kveldstid. Og idag 1.mai som her i bygda er en rolig dag, begynte høglytte maskiner (sag m.m) ca 09:30 og det på ein offesiell fridag… Men eg har aldri mottat varsel om dette! Og når eg kommer hjem etter jobb i halv fire tida er det ofte masse dur og bråk av gravemaskiner og andre maskiner! Og da er det ikkje mulig å kvile eller feks sette seg ut i sola og slappe av etter en slitsom arbeidsdag.. Er det noen som vet om eg som leieboer også bør få varsel? Hilsen en veldig sliten nabo

  Svar
  • 14. mai 2015 kl 08:51
   Permalink

   Leieboere skal ikke varsles, nabovarsel i forhold til Plan-og bygningsloven skal gå til eier av eiendommen.

   Når det er sagt burde eier informert deg etter min mening, og arbeidstid bla mtp klokkeslett og «røde dager» blir jo regulert av annet lovverk som politiet håndterer.

   Svar
 • 22. februar 2016 kl 11:24
  Permalink

  Har kommunen plikt til å sende nabovarsel når de skal gjøre endringer og arbeider opp mot privat eiendom? I tilfelle, hva er et rimelig detaljnivå på et slikt varsel? I vårt tilfelle har kommunen senket og smalnet fortauet langs vår grense slik at vår utkjørsel har blitt bratt. Dette har skjedd uten varsel med beskrivelse av planlagte endringer.

  Svar
  • 25. februar 2016 kl 18:13
   Permalink

   Jeg ville sagt at dette ikke er søknadspliktig, men kommunen burde helt klart kontaktet grunneiere som blir direkte berørt.

   Svar
 • 16. mars 2016 kl 19:50
  Permalink

  Dersom arkitekten er den ansvarlige søker av byggesøknaden, er det han som er ansvarlig for å sende nabovarsel? Eller kan vi gjøre det (vi som har kjøpt tomten) ?

  Svar
  • 6. april 2016 kl 14:27
   Permalink

   Det varierer- ofte vil de som bygger selv varsle naboene for å spare litt penger, men dersom det er ubebygd tomt er det mest vanlig at søker gjør det. Det er uansett viktig at ansvarlig søker er orientert slik at man slipper flere rudner med varsling.

   Svar
 • 18. april 2016 kl 21:38
  Permalink

  I kjelleren har vi et areal som tidligere eier har gjort om til en kjellerstue. Tidligere var dette «fyrrom» og «hobbyrom». Jeg regner med at dette kan sidestilles med bod, og at det derfor skulle vært søkt om bruksendring når det ble gjort om til oppholdsrom.

  Jeg tenker å søke om bruksendring nå i ettertid, for å få alt riktig. Dette er i min egen kjeller, og jeg tenker at ingen naboer vil bli berørt av endringen. Må man likevel ut med nabovarsel?

  Svar
  • 1. juli 2016 kl 14:44
   Permalink

   Her vil jeg tro det kan variere noe, men i min kommune krveer vi ikke nabovarsling da det ikke endrer ytre faktorer eller bruken av boligen.

   Svar
 • 23. juni 2016 kl 11:01
  Permalink

  Hei, Jeg har en hytte som ligger i skogen pa en fraskilt tomt til naboen som bor 1km borte pa andre siden av riksvei 3. Ingen innsyn. Jeg vil bygge ut hytta, men avstanden til skogsgrensen til naboen er 3m. Kan han sette seg imot dette utbygget?

  Svar
  • 1. juli 2016 kl 14:46
   Permalink

   Han KAN men om han vil få medhold er en annen sak, du må søke dispensasjon fra 4m-kravet.

   Svar
 • 17. august 2016 kl 13:11
  Permalink

  Jeg har kjøpt et småbruk i Sør Odal kommune. Alle bygg skal rives og nytt settes opp. Noen av mine «naboer» er skogeiendommer hvor det ikke er oppført beboelseshus. Skal eier av skogen varsles ?
  Kommunen var usikker om eier av skogeiendommene skulle varsles når naboen skulle bygge stor terrasse. Så tydelig at de ikke er helt sikre på reglene.

  Svar
  • 23. august 2016 kl 20:41
   Permalink

   Min erfaring er at det er bedre å varsle en for mye enn en for lite, særlig ettersom en evt klage på manglende nabovarsel også vil måtte skjønnsvurderes….ta den ekstra tiden/kostanden det er å varsle, det kan fort lønne seg mangedobbelt….

   Svar
 • 18. oktober 2016 kl 14:44
  Permalink

  DISPENSASJON HYTTE PÅ FJELLET – GJENBOER

  Har tilfeldigvis fått nyss i at det er søkt dispensasjon for oppføring av hytte 280m fra egen hytte. Både nevnte søknad og egen hytte gjelder fradelte tomter på høyfjellet. Avstanden fra egen hytte til søkt oppført hytte er 200m. De fradelte tomtene grenser ikke til hverandre. Det ligger en vei ca. midt mellom tomtene. Tiltaket vil være godt synlig fra egen hytte da det ikke er andre bygg eller vertikale elementer mellom tomtene. Har ikke mottatt nabovarsel. Forsøker å bli klok på det med gjenboer, men det er neimen ikke lett.
  Spørsmål: Er jeg å definere som gjenboer?

  Svar
 • 29. januar 2017 kl 12:43
  Permalink

  Skal naboer hvor grensen mellom eiendommer går i sjø varsles?

  Svar
 • 23. februar 2017 kl 05:38
  Permalink

  Skal hver person i husstanden ha varsel? Kari og Ola som er gift/ugift? Vi står også oppført som naboer, vi skal vel ikke signere vi også?

  Svar
  • 17. mars 2017 kl 09:16
   Permalink

   Begge skal i utgangspunktet signere, men mange kommuner ser litt «lett» på dette, særlig når personene som står som eier har samme etternavn.

   Svar
 • 7. mars 2017 kl 12:25
  Permalink

  Rivingsvarsel.

  Det ble ikke sendt ut varsel om riving i et boligfelt, og de som hadde faste parkeringsplasser utenfor en av blokkene ble utsatt for betongstøv. En av bileierne hadde ikke kunnskap om at dette etsende støvet ikke lot seg fjerne fra bilruten ved vanlig bruk av spylevæske og vindusvisker. Det ble derfor ingen spesiell vask av bilen før det ble gjordt «rent» med spylevæske og vindusvisker før start. Resultatet var at bilruta ble skadet og gir dårlig sikt.

  Forsikringsselskapet dekker ikke denne typen skader, og reparasjon kommer på ca kr 15.000.

  Hvis rivingen hadde blitt varslet med dato for riving av betong og en informasjon om at biler kan bli skadet av betongstøv, ville vedkommende dekket til bilen eller flyttet den. Er byggherre eller firma erstatningspliktig?

  Svar
  • 17. mars 2017 kl 09:14
   Permalink

   Dette er et privatrettslig spørsmål jeg ikke har kompetanse til å svare på dessverre

   Svar
 • 18. mars 2017 kl 15:41
  Permalink

  Hei

  Bor i en bygård som skal bygge ut loft. Alt er godkjent og klart for bygging. Jeg bor på enden av bygården, og vil som eneste i bygården da få vindu ut til siden av bygget. Bygget er på gul liste og kravet til symetri og slikt har spilt inn ved søknad, men etter som jeg bor på enden og fasaden her ikke deles med noen andre, vil jeg gjerne søke om å gjøre vinduet jeg får ved utbygging bredere enn det som nå ligger i byggeplanen. Stil og høyde vil være det samme som de andre vinduene i bygget.
  Men hvordan er det med nabovarsel i forhold til dette? Skal alle i hele bygården nabovarsles? Det er en temmelig stor bygård, med mange boenheter.

  Svar
  • 29. mars 2017 kl 09:35
   Permalink

   I slike tilfeller vil det ofte være nok med styrevedtak som godkjenner endringen samt varsel til de naboene som ligger mot vinduet. Vær obs på at kommunen også må godkjenne endringen.

   Svar
 • 21. mai 2017 kl 20:43
  Permalink

  Stikkord nabovarsel: Nabo sendte nabovarsel og en av de to naboen som eier nabohuset har akseptert, men den andre eier er unenig? Gjelder da fristen ( 2 uker) og hvilken muligheter har den som ikke er enig i bygge tiltak?

  Svar
  • 1. juni 2017 kl 07:12
   Permalink

   Fristen gjelder ja-i utgangspunktet skal begge eierene skrive under på nabovarsel og den som er uenig kan sende protest/klage selv.

   Svar
 • 1. juni 2017 kl 00:34
  Permalink

  Hei!
  Det bygges en barnehage på en kommunal eid nabotomt til et borettslag. Nabovarsel er sendt til styret som har valg å ikke informere andelseierne om dette. Er ikke en styreleder eller et styre forpliktet å sende dette videre til de berørte andelseiere?
  Styreleder hevder at han ikke har noe plikt til å informere. Hva kan man gjøre med dette når det kommunale arbeidet avsluttes og en ikke over holder nabolovens kra til fylling/mur 1 m. fra borettslagets grense.

  Svar
  • 1. juni 2017 kl 08:43
   Permalink

   Dette blir dessverre for omfattende juss til at jeg kan gi et fullgodt svar. Dette vil bla avhenge av eierform og hvordan avtalen for borettslaget er utformet. Når det gjelder avslutningen av arbeidet/fyllingen kan du selv kontakte kommunen direkte, det trenger ikke gå via styret.

   Svar
 • 28. august 2017 kl 01:40
  Permalink

  Hei. Vi ønsker å bygge ut hytta vår. Har noen spørsmål ang. Dette. Hytta er nå 30kvm på en etasje, påbygget vil bli 2etasjer(full 1.etg. med hems) grunnflate 38kvm. Det blir festet i gammelhytta så det blir en hel hytte når ferdig. Tomten vår er på 2mål, vi har ingen hytter på nabotomter-grunneier +en tomt uten bygg, men denne grenser ikke til vår, kun grunneiers areal rundt vår tomt. Så- hvilke søknader og hvilke varsel må vi sende ut???

  Svar
  • 18. september 2017 kl 13:03
   Permalink

   Det er ihvertfall en søknad med krav om ansvarsreter og ansvarlig søker, begynn med å finne en ansvarlig søker så tar han seg av søkeprosessen.

   Svar
 • 12. desember 2017 kl 13:53
  Permalink

  Hei
  Skal en kommunal barnehage ikke varsle om endringer fra midlertidig barnehagedrift til permanendrift , selv om eieren av privat huset kjøpte huset vel vitende at det er barnehage her som nærmeste nabo? Men fikk beskjed ved kjøp at dette er bare midlertidig løsning og bare bygget som er i bruk som barnehage , mens barna ikke hadde lov å oppholde seg utendørs rett at med privat huset, i hvertfall ikke lenge og uten tilsyn.
  Dette ordningen blir misbrukt og kommunen og barnehage kedelsen kaller klagen på etterlysning av varsel for meningsløs, da barnehagen var her før…liksom.

  Svar
  • 22. desember 2017 kl 19:20
   Permalink

   En endring fra midlertidig til perm,anent bruk er søknadspliktig, det er det ingen som helst tvil om.

   Svar
 • 19. februar 2018 kl 17:41
  Permalink

  Hei!

  Jeg skal sende ut nabovarsel i forbindelse med tilbygg på bolig, og den ene nabotomta som jeg må sende nabovarsel til er en ubebodd, kommunal tomt. Hva gjør jeg da?

  Takker for svar:)

  Svar
  • 2. mars 2018 kl 09:04
   Permalink

   Du sender nabovarsel til kommunens eiendomsavdeling-det er ihvertfall praksis i svært mange kommuner.

   Svar
 • 8. april 2018 kl 12:37
  Permalink

  Vi skal bygge hytte. Eneste felles grense er med grunneier som har solgt tomta til oss. Tre hytter ligger innenfor 200-300 meter, men ingen har direkte innsyn til annet enn der vi skal anlegge parkeringsplass på egen tomt, ved vei. Må disse varsles?

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:16
   Permalink

   Be om fritak i søknaden, de fleste kommuner innvilger det.

   Svar
 • 16. mai 2018 kl 14:44
  Permalink

  Hei,

  Vi skal bygge ut hytta vår, vi eier 2 mål selv. Tomta er skilt ut med samme grunneier rundt hele tomta. Nærmeste grunneier der igjen er ca 200 bortenfor. Det holder at vi bare varsler grunneieren rundt oss?

  Svar
 • 22. januar 2020 kl 08:21
  Permalink

  Nabovarsel til eiere i et boligsameie.
  Et sameier styres etter lov om eierseksjoner og består av egne eide leiligheter. Derfor er det å anta at hver enkelt leilighet skal ha nabovarsel. Slik har det vært.
  Er det slik også idag? Vi har et problem i Porsgrunn der enkelte ikke skjønner forskjellen på eks et boligsameie og et borettslag. I et borettslag kan styre ta slike beslutninger på vegne av de som bor i de forskjellige leiligheter og da ha felles nabovarsel, i et sameie må så vidt jeg vet, hver leilighet tilskrives med nabovarsel da de er eide.

  Svar
  • 30. januar 2020 kl 12:17
   Permalink

   Beklager men denne jussen er jeg ikke komfortabel med å sette et svar på…… Svært mange kommunen praktiserer at sameiet kan -etter styrevedtak- godkjenne tiltak på vegne av alle og også signere for nabovarsel, men jussen er litt for innfløkt til at jeg har kapasitet til å svare på det her.

   Svar

Legg igjen en kommentar til boligsoknad Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *