Fasadeendring hytte-søknadspliktig eller ikke?

Vi har en fritidsbolig med 3 store vinduer i front, ut mot sjøen.
ca størrelse er(H:900 B:1500/1800)Disse står litt høyt oppe på veggen, og i sofan ser en ikke ut. Lurer på om en må søke hvis en å setter inn skyvedører i midten og vinduer på sidene, med glassflater helt ned. Hytta er langt fra andre hytter og ligger litt for seg selv. Ingen hytter foran ved fasadeendring.

Svar:
La meg først komme med en viktig oppfordring-sjekk med kommunen at det ikke foreligger reguleringsplan eller bestemmelser i kommuneplanen for dette! Svært mange kommuner har nemlig bestemmelser som sier noe om størrelsen på vinduer i hytter som ligger til sjø!

Videre må det vurderes om tiltaket er i strid med byggeforbudet langs sjø (dersom det ikke er regulert til fritidsbebyggelse, det opplyser du ikke i ditt spørsmål)-her sier lovverket Pbl §1.8:
Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

Videre må vi vurdere de generelle unntaksreglene, og her sier SAK §4.1-b at man kan bygge mindre tilbygg inntil 15kvm uten å søke med visse forbehold. Det blir da naturlig å tenke at man kan endre fasaden noe uten å søke, da det er et mye mindre tiltak enn et tilbygg vil være.

Etter min vurdering vil altså dette være unntatt søknadsplikt, med forbehold om bestemmelser i reuleringsplan/kommuneplan. Hadde jeg vært Dere ville jeg nok uansett avklart dette med kommunen i forkant og vist til paragrafene jeg har nevnt ovenfor.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *