Krav til dagslys- endring eldre bolig

Bor i en horisontaldelt tomannsbolig fra ca 1948. i 2etg. sameie.
Har søkt kommunen om å bygge en veranda. eiger av 1 etg har også godkjent. Fikk på forhånd ok av kommunen når vi drøftet planene med tegninger, måtte bare sende inn søknad.

Nå fikk jeg plutselig krav om å dokumentere dagslys etter tek 17, § 13-7. Lys. Da veranda går over soverom under (3m over, men ingen hindringer på sider eller foran) Selve vindu er større enn vanlig og ville passert preaksept om det ikke var for 45grader uten hindring mot himmel

Finner ingen informasjon om at dette gjelder ekisterende bolig som er så gammel og med helt lik fasade og romløsninger som ved oppføring, og uten dagens dagslyskrav. Det er ikke snakk om bruksendring av rom, fra hoved til tilleggsdel eller motsatt. Står heller ikke noe om dette i §12-11, balkonk terrasse.

Slik jeg tolker det, så er §13-7 gjeldene for nybygg og bruksendring av rom. Blir ikke logisk at noe man bygger ute skal aktivere tek 17 for bolige og romløsninger fra 1948. Eneste mulighet er å få firma til å simulere/beregne dagslysfaktor som virker meget utimelig på så gammelt hus.

Svar:
Her skal jeg ikke si noe om det rent tekniske bare det forvaltningsmessige. Når det gjelder krav i TEK ved endringer på eldre bygg slår jo ofte Pbl §31-2 inn, f.eks fordi man ikke klarer krav til lufttetthet og annet ved endringer eller tilbygg og påbygg på bestående bygg. Noen krav klarer man bare ikke ivareta selv om endringen gir bedre kvalitet/er en god løsning.

I dette konkrete tilfellet vil jeg nok si at jeg er enig med kommunen- dagslys er en viktig del av bokvaliteten og er det et soverom skal det overholde kravene-og om det ikke klarer kravene idag, er ikke det noe argument for å akseptere enda lavere bokvalitet… Så her må du nok bite i det sure eplet og vurdere hvordan dagslyset påvirkes.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *