Små skilt er unntatt søknadsplikt!

veggskilt
Slike skilt kan de aller fleste sette på veggen uten problemer
For mindre skilt på vegg er det ikke søknadsplikt, men unntaket gjelder ikke flere skilt eller reklameskilt på samme vegg! Dette følger av Plan-og bygningslovens §20-3.e:
fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

og er nærmere beskrevet i SAk §4-1:
Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade

Man kan altså i de aller fleste tilfeller fritt sette opp skilt på egen vegg. For beavringsverdige bygg, fellesbolig og lignende kan dette stille seg annerledes, sjekk derfor med kommunen om du er usikker.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *