Søknadsplikt fjerning av baderomsvindu?

Vedr enebolig fra 1980 på enden av privat vei. Har et stort vindu på lite baderom som jeg vil ha fjernet. Problemer med mugg i vinduskarmen. Badet er for lite til å sette opp dusjkabinett. Det skal i tillegg bygges mange nye rekkehus ved hovedveien nedenfor vår private og dette medfører innsyn. Veggen har 4 vinduer (stue, trapp, bad og soverom) vil da bli 3. Må jeg søke?

Svar:
Det er ikke mulig å svare 100% sikkert men her er jegh nokså sikker på at du ikke trenger søke- det jeg ville gjort var å sende en mail til kommunen du bor i- ofte har de et servicetorg, en mailadresse til teknisk etat elle rlignende du kan bruke.

Beskriv det som du gjør i spørsmålet her, pass på å få med adresse og legg gjerne ved et bilde av hele veggen slik den ser ut idag. Så skriver du

«Etter min mening er dette omfattet av Pbl §20-5f-g og ber om tilbakemelding på dette-kopier inn lovteksten under til slutt!

§ 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan:

a. mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
b. frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller
c. mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
d. mindre tiltak i eksisterende byggverk
e. mindre tiltak utendørs
f. fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
g. andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

—————————————————————
Du finner her mer info om søknadsplikt endring vindu

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *