Spm:Kan jeg sette opp parabolantenne uten søknad?

Denne antenne er søknadspliktig, men vanlige parabolantenner er vanligvis unntatt søknadsplikt…
Spm fra leser: Kan jeg sette opp parabolantenne eller er dette fasadeendring som jeg må ha tillatelse til fra kommunen???

De aller fleste kan sette opp parabolantenne uten at dette må søkes om som en fasadeendring. I de fleste tilfeller vil en slik parabolantenne gå under Plan-og bygningslovens §20-3 «Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse»:
e)fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres

Parabolantenner er også særskilt nevnt i SAK §4-1 som utdyping av tiltak som er unntatt søknadsplikt:
Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m

Det er som alltid unntak, men de er ikke mange- generelt er det slik at dersom du bor svært tett, i flermannsbolig eller i områder som er regulert til bevaring så kan slike fasadetiltak kreve søknad, eller i det minste en avklaring/tillatelse fra sameie, borettslag eller for bevaringsområder-en klarering fra kommuneantikvar eller tilsvarende. Dersom du er i tvil om dette vil jeg anbefale å kontakte kommunen du bor i skriftlig.


Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *