Hva er mønehøyde

Definisjonen på mønehøyde er som følger:
Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Dette betyr kort sagt at mønehøyde er høyden fra terrenget(gjennomsnitt) rundt bygningen til taktoppen. La oss først ta det vanligst eksempelet- et «vanlig» hus eller garasje med saltak-da er mønehøyden lett å finne:

Mønehøyde for saltak

Når terrenget ikke er flatt kan det bli litt mer utfordrende da mønehøyde vcanligvis altså regnes fra gjennomsnittsnivå av terrenget:

beregning mønehøyde
Beregning av mønehøyde i skrånende terreng

Mønehøyde kan også være litt utfordrende for enkelte av de takformene som brukes idag-her er et eksempel til:

mansardtak
Mønehøyde med mansardtak

Det er viktig å være klar over at det både i kommuneplan-og ikke minst i reguleringsplan kan være andre bestemmelser for mønehøyde-de vanligste 4 mønehøydebestemmelsene er disse:

1. Mønehøyde beregnes fra gjennomsnittlig terreng (dette er standarden)
2. Mønehøyde beregnes fra tilliggende terrengs laveste punkt
3. Mønehøyde beregnes fra tilliggende terrengs høyeste punkt
4. Mønehøyde beregnes fra en flate-f.eks vegnivå/gatenivå, kainivå eller lignende.

Hvis tomten er flatt er det liten forskjell på disse, men har du en skrånende tomt kan forskjellen på f.eks nr 2 og nr 3 her bety en høyde forskjell på 1-3m avhengig av størrelsen på bygningen og hvor skrånende tomten er. Bruk alltid litt tid i forkant av prosjekteringen til å undersøke med din kommune hva som gjelder for din eiendom.

Artikkeltips:
Mønehøyde er vesentlig hvis du skal bygge garasje uten å søke
Hva er gesimshøyde

Facebooktwittermail