Hva er utnyttelsesgrad BYA ?

Den vanligste måten å beregne utnyttelsesgrad på idag er ved BYA-og det er to vanlige måter å bruke det på i byggesakssammenheng:

1) bebygd areal (BYA) Eksempel: «Bebygd areal inkludert garasje og parkering skal ikke overstige 200kvm»
2) prosent bebygd areal (%-BYA) Eksempel: Bebygd areal inkludert garasje og parkering skal ikke overstige 30% av tomtens areal

Det varierer fra kommune til kommune hvilken som brukes mest, jeg er mest vant med at utnyttelsesgrad beregnes i %BYA altså prosentdel av tomten som tillates bebygd. Det betyr at har man en boligtomt på 500kvm hvor reguleringsplanen oppgir 30% BYA som maks kan man ha bolig+garasje+parkering på tilsammen inntil 150kvm

Dette med parkering varierer litt fra kommune til kommune, men de fleste aksepterer at man beregner 20kvm for en parkeringplass, noen også littegranne mindre. Snuplass/innkjøring skal normalt ikke regnes med.

Viktig å huske at også overbygde arealer skal regnes med- eksempelvis carporter, veranda/terrasse mer enn 0,5m over bakken og lignende-dette er en god illustrasjon klikk for større bilde:

Vi kan ta et eksempel med utgangspunkt i illustrasjonen:

Bolig: 90kvm
Veranda/terrasse: 35kvm
Parkering: 20 kvm
Åpen hagestue: 30kvm
Totalt bebygd areal: 175kvm

Dersom tomten er på 745kvm vil dette da bety: 175kvm*X%*100/745kvm= 23,48% BYA

Facebooktwittermail

One thought on “Hva er utnyttelsesgrad BYA ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *