Bygge tilbygg til lavblokk?

Jeg lurer på en mulighet for oss å bygge på enden av en lavblokk. Vi bor i en selveier rekkehusleilighet , med egen tomt på siden (enden) der vi i dag har platting. Denne delen av tomten ligger tett inntil en fjellvegg, der utbygger har sprengt ut, og det blir veldig lite brukt av oss og våre barn. Vi har over tid tenkt på muligheten å bygge ut et ekstra rom der i stedet, og vi vil i første omgang undersøke om det i det hele tatt er mulig/lov. Det eksisterende bygget er mur/betong, og vi har et lite vindu på enden, som vi eventuelt tenkte kunne utvides til en dør. Området er preget av mye stein, og under plattingen vår er det fjellgrunn. Det eventuelle tilbygget vil evt bli i underkant av 40kvm, det vil ikke sjenere noen, eller noens utsikt og det vil knapt synes for naboer, i og med at boenheten vår ligger tett innpå fjell. I og med at vi har to plan, hadde vi evt håpet at tilbygget også kunne være over to plan

Det er selvsagt umulig for meg å svare konkret på dette, men jeg har noen innspill og tips det kan være greit å ha med seg når Dere bestemmer Dere for videre valg. For det første- når det bygges lavblokker, rekkehus og lignende ligger det oftest en detaljplan bak- denne sier noe om hvor store byggene skal være, hvor mye utearealer det skal være, hvor det skal være adkomst og så videre. Bak dette ligger det mye planlegging- blant annet beregninger av solforhold, uteareal pr.beboer osv osv. Det er derfor ofte ikke kurant å bygge tilbygg til slike bygg, selv om det isolert sett kan se helt uproblematisk ut. Jeg ville gjort følgende:

1. Henvendt meg til kommunen og fått kopi av plankart og planbestemmelser for eiendommen
2. Tatt kontakt med sameie/borettslag og hørt hvordan de stiller seg til planene.

Dersom det ikke dukker opp store utfordringer underveis på de to punktene ville jeg tatt neste steg som er å kontakte et byggfirma for hjelp med den konkrete byggesøknaden, og det bør bes om forhåndskonferanse med kommunen tidligst mulig etter at det er gjort for å få avklart eventuelle spørsmål.

Lykke til med prosjektet!

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *