Hvor nær nabogrense kan basseng plasseres?

Spørsmål:
Jeg har et spørsmål som ikke gjelder at jeg selv skal bygge noe, men en nabo (hjemme hos mamma). Jeg vet ikke om det blir riktig å spørre her, men dere virker så kompetente når det gjelder dette temaet så jeg tenkte at det ikke skadet å spørre. Vi har nemlig fått nabovarsel om at han skal bygge et basseng 3*6 m, 1 meter fra eiendomsgrensen! Dette kan vel ikke være lov? Hva står det om dette i loven? Vi er ikke så interessert i et basseng så nærme huset både med tanke på vannlekkasjer og at det står et anneks rett ved eiendomsgrensen som kan ta skade av eventuell vannsprut.

Svar:
Dette er faktisk et veldig godt spørsmål- nå er det ikke mulig for meg å gi et fullgodt svar på dette, til det er det litt for lite informasjon men jeg kan si litt som kan hjelpe dere videre-og til informasjon til andre som finner denne siden og lurer på å bygge basseng.

Først-det er tre typer basseng i hovedsak:
1. Flyttbare basseng type «plaskebasseng»- disse demonteres vanligvis mesteparten av året, er nokså små og de aller fleste kommuner vil nok anse disse som unntatt søknadsplikt
2. Mindre basseng (mer som stamp) som står oppå bakken/terrassen eller delvis nedsenket i terrasse eller lignende. Disse er også ofte små og vil nok ofte anses som enten unntatt søknadsplikt-eller unntatt søknadsplikt dersom de er minst 1m fra grensen.
3. Større bassenger som er enten bygd over bakken (sjeldent) eller gravd helt eller delvis ned(vanligst). Disse vil vanligvis anses som søknadspliktige tiltak enten med eller uten krav til ansvarsrett avhengig av størrelsen og til en viss grad også skjønn hos kommunen.

Problemet med bassenger er at de er ikke spesifikt nevnt i loven. Praksisen fra kommune til kommune vil derfor variere noe- mange kommuner vil kreve full søknad og 4m til nabogrense, ihvertfall når de får en viss størrelse på bassenget- egen godkjenning for tilkobling av vann inn/ut til kommunalt nett kan også være aktuelt. Konsekvensene av at ting går galt når det er tusenvis av liter vann samlet kan bli store, særlig i skrånende terreng.

Samtidig er det nok også slik at noen kommuner vil vurdere det slik at kan man bygge garasjer,hagestuer, boder etc opp til 50kvm inntil 1m fra nabogrensen så kan man også bygge bassenger inntil 1m fra nabogrensen-det er dessverre ikke så lett å si noe mer konkret ettersom dette er i stor grad opp til kommunen å vurdere.

Altså:
1. Noen kommuner vil vurdere at basseng (ihvertfall inntil 50kvm) vil være tiltak som kan plasseres nærmere grense enn 4m i samsvar med Pbl §29-4.b
2. Andre kommuner vil vurdere at ettersom basseng ikke er speifikt nevnt i loven og har en helt annen funksjon enn garasjer, bod etc vil ikke unntaket gjelde og de generelle avstandskravene (4m til rgensen) i Pbl §29-4 vil gjelde.

Det er viktig at dere (dersom dere ikke ønsker å gå i dialog med nabo og høre om de er interessert i å endre plassering) kommer med merknad til nabo før det er gått 14 dager. Dersom det er oppgitt epostadresse på nabovarselet kan dere bruke epost-jeg anbefaler da at dere sender en kopi samtidig til en egen mailadresse for dokumentasjon om det blir nødvendig (føre var rett og slett).

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *