Mindre tiltak i 100 meters beltet langs sjø

Jeg ønsker å støpe platting rundt et eksisterende anneks innenfor 100m sonen (deler av tomten ligger min 80m fra sjøen).

Vil det være søknadspliktig å støpe dette?
Vil det evt være søknadspliktig å planere og legge belegningsstein?
Hvordan vil det være å evt sette inn jacuzzi/basseng (ikke nedfelt)?

Svar:

Det eneste som er unntatt søknadsplikt i 100metersbeltet er mindre fasadeendringer, så dette vil være søknadspliktig- jeg tar da forbehold om at det ikke er regulert slik at det er innenfor plan. Alle tiltakene som nevnes vil således i utgangspunktet være søknadspliktige. Jeg anbefaler å lage noen skisser, ta noen bilde rog avtale et møte med kommunen for å få en tilbakemelding på planstatus og gjerne litt «input» på hvordan de stiller seg til saken.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *