Pergola med levegg utnyttelsesgrad og søknadsplikt

Hei.
Vi vurderer å kjøpe en Pergola med motorisert lamelltak, dvs. at taket i utgangspunktet er et åpent «bjelkelag» men kan lukkes ved hjelp av motor.
Se eksempel her: https://utedesign.no/produkter/pergola/pergola-b200/

– Pergola regnes normalt sett ikke inn i tomteutnyttelsen når den står 4 meter fra grensen og 1 meter fra huset, men i og med at denne pergola har motorisert lamelltak er jeg usikker om jeg skal regne den inn i tomteutnyttelsen eller ikke.

– Vi skal også bygge en eller flere levegger på denne pergola. Jeg vet at man kan sette opp levegger uten å søke, men pergola vi har kikket på er 2,8 meter høy.
Må jeg i dette tilfellet søke om å bygge levegg da den er over 1,8 meter og en del av pergola?

Svar:
Den takløsningen er interessant og jeg forstår godt at du blir litt usikker. Min første tanke er at dette blir det samme som seiltak, markiser etc-er det ikke tett tak som hovedregel blir det ikke regnet med i utnyttelsesgraden, men jeg ser for meg at det kan være ulike tolkninger på akkurat denne løsningen.

Når det gjelder levegg blir det litt vanskelig å svare da jeg mangler litt informasjon men vi vet at levegger inntil 1.8m høyde og 10m lenge 1m fra grensen er unntatt søknadsplikt-da blir spørsmålet hva når leveggen er lengre/høyere? En måte å se det på kan være å sammenligne med byggverk unntatt søknadsplikt-man kan. f.eks sette opp garasje inntil 50kvm med høyde inntil 4m uten å søke dersom den er minst 1m fra grensen og ellers i samsvar med plan for området. Det vil da være naturlig å tenke at derosm leveggen selv om den er høyere enn 1.8m er unntatt søknadsplikt dersom den er innenfor det man kan sette opp som en bygning. I praksis er det derimot ikke så enkelt, noen kommuner praktiserer at levegger automatisk er søknadspliktige etter Pbl §20-4 når de er høyere/lengre enn 1,8m/10m mens andre tar en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Jeg ville laget en skisse og sendt til teknisk etat/plan-og bygg i din kommune og bedt om en tilbakemelding på om den er unntatt jf Pbl §20-5 eller søknadspliktig etter Pbl §20-4

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *