Søknadsplikt for radioantenne?

Ønsker å sette opp en provisorisk antenne (Radioamatør) på tak i et borettslag. Høyde over tak rundt 3 meter. Blir ikke festet i vegg.

(NB! Skal søke styret om oppsett av antenne!)

Antenner: Du trenger ikke søke om å sette opp – antennesystem med høyde på inntil 5,0 m. Når det står høyde? Betyr det høyde på antenne eller høyde over bakken? Er taket såkalt bakken?

Svar:
Et interessant spørsmål! I utgangspunktet er antennen fritatt om man kun ser på høyden, jf SAk §4.1-d.5
» antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade «

Jeg leser videre i veiledningen til samme paragraf at:
«Unntaket for antennesystemer gjelder både frittstående antenner og antenner som er montert på byggverk. Unntaket gjelder kun ett antennesystem per fasade eller sted. Når antenner monteres på flere separate festeanordninger, er de å anse som flere antennesystemer, og er dermed ikke omfattet av unntaket.

Mindre, frittstående bygninger med teknisk skap for styring av basestasjoner er ikke omfattet av unntaket. Plassering av antennen må ikke utgjøre en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven. Eksempel på dette kan være ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet.
Forholdet til arealplan

Unntak fra søknadsplikt forutsetter at oppføring av antennesystem ikke er i strid med plan. Plassering av antenner på taket av bygninger eller i eksisterende master vil normalt ikke være i strid med gjeldende reguleringsformål for området eller byggverket. Dette vil dermed ikke medføre behov for søknad om dispensasjon fra reguleringsplan.»

Min konklusjon er at tiltaket er unntatt søknadsplikt- du må selvsagt avklare privatrettslig med naboer/sameie/styre- vær også¨obs på regler for registrering av høye bygg/anlegg i forhold til luftfarten, dette finner du mer om ved å søke på nettet.

Facebooktwittermail

2 thoughts on “Søknadsplikt for radioantenne?

 • 12. august 2017 kl 22:24
  Permalink

  Hei, som radioamatør leser jeg med interesse dette svaret . Jeg har et spørsmål. Det står at «Høyde over tak rundt 3 meter» og svaret som blir gitt er «I utgangspunktet er antennen fritatt om man kun ser på høyden,» . Så henvises det til » SAk §4.1-d.5
  » antennesystem med høyde inntil 5,0 m. » Skal jeg forstå dette slik at «antennesystem med høyde inntil 5,0 m» regnes fra taket og ikke fra bakkenivå ?

  Svar
  • 12. august 2017 kl 22:33
   Permalink

   Glem overordnede spørsmål. Jeg leste ikke teksten godt nok.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *