Støttemur mot nabo

Har fått dette spørsmålet:

Jeg planlegger å bygge en søttemur mot nabotomen. Dette er et nytt boligfelt med eneboliger. Området er utformet slik at det er naturlig at denne muren følger en annen mur, og følger tomtegrensen. Muren burde ha en høyde på ca. 1 meter. Tanken min er å få utnyttet hele tomten med plen, så jeg slipper å ha en slak helling mot nabotomten. Dette vil trolig se finere ut for naboen også.

Har forstått det slik at om jeg hadde bygd den 1 meter inn på tomten så ville jeg kunne slippe søknaden. Men hvordan er prosessen om jeg vil ha den mot tomtegrensen, og hva er sannsynligheten for at søknaden blir godkjent om ingen naboer har noe imot dette?

Hva kan vi forvente oss av behandlingstid av en slik søknad?

Dette er et vanskelig spørsmål å svare på-murer faller litt utenfor mange av de konkrete reglene og det vil derfor være endel skjønn i disse sakene. Blant annet er en mur med høyde 1m noen steder akseptert som søknad hvor tiltakshaver er ansvarlig, mens andre krever full søknad med ansvarsrett.

For en mur med høyde inntil 1 meter hvor naboene er enige vil det normalt ikke være problematisk å få denne godkjent-med forbehold om veg/avkjørsel/vannledninger etc….. Dette er dog vanskelig å si uten mer informasjon. Jeg vil anbefale at du lager en skisse og kart, kanskje tar noen bilder og så ber om et møte med saksbehandler i din kommune for å få klargjort hva de vil kreve for et slikt tiltak.

Med forbehold om dispensasjoner bør dette komme inn under søknader med 3-ukers frist for behandling.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *