Takutstikk på garasje mot nabogrense

Hvor langt inn har man lov til å trekke taket inn mot naboens tomtegrense når selve veggen på nybygget er 1m fra grense ?

Svaret på dette finner man i temaveiledningen «Grad av utnytting» fra KMD:

§6-3-Avstand
I henhold til hovedregelen i pbl. § 29-4 annet ledd, skal avstand fra bygning til nabogrense tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 m. Tilsvarende setter TEK10 § 11-6 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg. Bestemmelsen er også aktuell når det i arealplan er fastsatt krav til avstand.

Ut fra bestemmelsen skal avstandene måles horisontalt fra fasadeliv:

*Hvor tilbygg, påbygg e.l. er forbundet med bygningen,
skal avstanden til nabogrense måles fra tilbyggets/
påbyggets fasadeliv.

*Utspring mindre enn 1,0 m tas ikke med i målingen
mellom fasadeliv og nabogrense.

*Har utspringet større dybde enn 1,0 m, skal avstanden
økes tilsvarende det utspringet overskrider 1,0 m.
Målereglene gjelder ikke for byggegrense mot veg.
Ingen deler av bygningen kan krage ut over bygge-
grense mot offentlig veg eller gate

Du finner den her

Svar:
Når garasjeveggen er 1.0 meter fra nabogrense kan du ha takutstikket inntil (men ikke over!) grensen.

Les mer om Garasjebygging

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *