Avstand fra utvendig trapp på carport til grense

Hei, er det lov å sette opp en utvendig trapp til loft på carport selv om carporten står bare 1m fra naboens grense ?

Svar:
Det mangler litt informasjon her for å gi et fullgodt svar-bla om trappen er en helt enkel trapp eller en litt større trapp med platting osv-i mitt svar vil jeg anse trappen som helt enkel dvs så liten som mulig for enkel adkomst. Jeg forutsetter også at det ikke er andre endringer (ny dør osv).

Utgangspunktet er at alle tiltak som er unntatt søknadsplikt skal være minst 1.0m fra grensen, det gjelder om carporten er frittstående og 4meter fra grensen om carporten er del av bolig. Altså er utgangspunktet her at trappen er søknadspliktig. Det er dog et lite unntak når det gjelder «utspring» og det finner vi i «GRad av utnytting» veilederen hvor det står om avstand:

I henhold til hovedregelen i pbl. § 29-4 annet ledd, skal avstand fra bygning til nabogrense tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 m. Tilsvarende setter TEK10 § 11-6 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg. Bestemmelsen er også aktuell når det i arealplan er fastsatt krav til avstand.

Ut fra bestemmelsen skal avstandene måles horisontalt
fra fasadeliv:
– Hvor tilbygg, påbygg e.l. er forbundet med bygningen,
skal avstanden til nabogrense måles fra tilbyggets/
påbyggets fasadeliv.
– Utspring mindre enn 1,0 m tas ikke med i målingen
mellom fasadeliv og nabogrense.
– Har utspringet større dybde enn 1,0 m, skal avstanden
økes tilsvarende det utspringet overskrider 1,0 m.

Spørsmålet er da om trappen er å regne som et «utspring»-som utspring regnes f.eks karnapper, mindre balkonger og lignende. Trapper er ikke spesifikt nevnte.

Mitt forslag:
Tegn en skisse, ta bilde av carport der trappen kommer-send til kommunen og spør om trappen er unntatt søknadsplikt jf Plan-og bygningslovens §20-5.g

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *