Terrasser og tilbygg unntatt søknadsplikt fra 1.mai 2021

Fra lørdag 1.mai blir det enklere å bygge terrasser og tilbygg uten søknadsplikt, endringene består i hovedsak av to elementer:
1. Tilbygg unntatt søknadspliktkan nå inneholde rom for opphold
2. Terrasser kan plasseres 1m fra nmabogrense og ha rekkverk opptil 1.2m høyde

Dette er faktisk ganske store lettelser, særlig for tilbygg som nå kan være f.eks utvidelse stue, soverom eller kjøkken mens det før kun var f.eks vedbod, vindfang etc som var unntatt!

Husk at for alle tiltak unntatt søknadsplikt gjelder:

1.Sjekke planen for eiendommen
2. Pass på at du følger alle krav til avstander og byggegrenser
3. Ikke bygge større enn det som er tillattt på eiendommen (Finn ut mer her- Hva er BYA )
4. Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt
5. Meld fra til kommunen om hva du har bygd

Tilbygg

Her er unntakene etter endringen:
1.Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha ei høgde på inntil 1,0 meter frå eksisterande terreng, og kan ikkje stikke lengre ut enn 4,0 meter frå ytterveggen til bygninga, også kalla fasadelivet. Terrassen kan ha eit rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikkje være overbygd. Avstanden til nabogrensa skal være minst 1,0 meter, men ofte må du ha større avstand grunna byggjegrenser eller andre avgrensingar.

2. Plattingar på bakken: Skal du byggje ein platting som ikkje er høgare enn 0,5 meter over bakken? Da kan du byggje utan å søkje, så lenge planane til kommunen ikkje set andre grenser. Du kan plassere plattingen heilt inntil nabogrensa. Slike plattingar skal heller ikkje reknas med i det arealet du ha lov å byggje på eigendommen din.

3. Tilbygg: Tilbygg som verken har eit samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter. Eit tilbygg er eit bygg som er satt opp ved sidan av eit eksisterande bygg, som er understøtta og har eige bæresystem. Tilbygget kan ikkje overstige to etasjar eller plan på det eksisterande byggverket.

Her er forskriftsteksten: Endringer søknadsplikt 1.mai 2021

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *