Bygge uten søknad fra 1.juli 2015

steinmur
Mur av naturstein

1.juli 2015 skjer det store endringer i Plan-og bygningsloven. I all hovedsak betyr det at langt flere mindre tiltak nå vil unntas søknadsplikt-dvs at man slipper å søke til kommunen, og man slipper å varsle naboer. Her må det skytes inn- jeg anbefaler på det sterkeste at man faktisk snakker med de nærmeste naboene, særlig for større tiltak som garasjer, lange levegger osv, et godt naboforhold er gull verdt!

Det som er svært viktig å være klar over før man begynner å bygge uten å søke er at man er ansvarlig for at det er lovlig! Det betyr f.eks:

*Tiltaket må ivareta krav til brannsikring
*Tiltaket må ikke komme for nært veg (f.eks skal det være 15m til kommunalveg og 50m til RV ihht Vegloven)
*Tiltaket må ivareta ledninger, kabler osv (f.eks ikke ligger over kommunale vannledninger osv)
*Tiltaket må ikke komme nærmere sjø/vassdrag enn 100-meter med mindre det er regulert til byggeformål (Strandsonevernet!)
*Planbestemmelser (reguleringsplan, kommuneplan osv) må ivaretas, for mange vil nok særlig utnyttelsesgrad (hvor stor del av tomten som kan bebygges) og byggegrenser mot veg være viktige forhold å avklare.

For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f.eks garasjer,boder og tilbygg- vil jeg på det sterkeste anbefale at man kontakter kommunen og ber om å få gjeldende plankart og planbestemmelser for eiendommen før man legger ut mye tid og penger på å bygge.

Bedre å bruke litt ekstra tid før man begynner, enn å sitte med svarteper når bygget er oppført!

Så til de viktigste-hva kan man bygge uten å søke? Oversikten under er ikke 100% komplett, men en grov oversikt.

Levegg
Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den
– er inntil 10,0 m lang
– ikke på noe sted er over 1,8 m

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen
– er inntil 5,0 m lang
– ikke på noe sted er over 1,8 m

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Antenner
Du trenger ikke søke om å sette opp
– antennesystem med høyde på inntil 5,0 m
– parabolantenne med diameter på inntil 1,2 m
– panelantenne plassert på en vegg med høyde på inntil 2,0 m

Hvis du monterer flere antenner på flere separate festeanordninger, blir det sett på som flere antennesystemer, så da må du søke.
Viktig: Du må ikke plassere antennen slik at den er en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven.

Mindre støttemur
Forstøtningsmur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1,0 m høy uten at du må søke. Ligger den minst 4, 0 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikt i vegkryss eller utkjørsler! Vær obs på at de fleste reguleringsplaner har byggegrenser mot veg hvor slike murer ikke kan settes opp uten å søke om dispensasjon først.

Mindre fylling eller planering av terreng
Mindre fyllinger og planering av terreng kan du bare sette i gang med, så lenge du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Forutsetningen er at høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget er inntil
– 3 m i spredtbygd strøk
– 1,5 m i tettbygd strøk
– 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.

Tilbygg til huset
Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøtta, og det må være 4 meter frå tilbygget til nabogrensa. Tilbygget kan være f.eks vindfang, uisolert hagestue eller vedskjul/bod. Tilbygget kan ikke ha rom for opphold som våtrom,soverom,kjøkken eller stue. Det kan heller ikke benyttes til verksted, atelier eller kontor.

Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom tilbygg + garasje blir over 50kvm blir det nye krav til avstander og brannsikring!

Garasje/bod

– Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
– Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
– Garasjen kan ikke ha kjeller
– Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
– Maksimal mønehøyde er 4,0 meter (Usikker-se her: Finn mønehøyde )
– Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter (Usikker-se her: Finn gesimshøyde )

Jeg har skrevet en egen sak om garasje uten søknadsplikt

OBS:
Når du har bygget nye bygg f.eks garasje eller tilbygg, må du sende inn beskjed til kommunen så de kan oppdatere kartene sine. Sjekk med din kommune hvordan de vil ha informasjonen. gjelder ikke mindre tiltak som levegg,små murer etc.

Har du spørsmål? Bruk kommentarfeltet!

Viktige kilder/nettsider for deg som vil bygge uten å søke:
Direktoratet for Byggkvalitet
Kan du bygge uten å søke?- veiledninger fra DIBK

Skal du bygge garasje, carport eller bare ha ny garasjeport anbefaler jeg å klikke på banneret og be om uforpliktende tilbud via Garasjetilbud.no, da får du pristilbud fra flere leverandører!Facebooktwittermail

206 kommentarer til «Bygge uten søknad fra 1.juli 2015»

 • 28. mars 2016 kl 20:46
  Permalink

  Hei! Flott og oversiktlig informasjon, takk! Jeg savner likevel informasjon om hvorledes det har seg dersom man skal bygge et terrassetak av glass? Vi ønsker ikke markise slik som alle andre har her på feltet, men kunne tenke oss et tak på fire meter bredde og tre/fire meter ut fra huset. Er det noen bestemmelser omkring høyden? Vi tenker ikke å lage det høyere enn nødvendig, kun slik at man kan gå under, og at det skrås for snefallets skyld. Vi bor nå en gang i et rekkehus og da kommer spørsmålet opp om dette er lovlig siden taket vil gå bort mot naboen. Han er av den litt konservative typen som ikke nødvendigvis liker nye løsninger, og kommer da garantert til å prøve å motarbeide tanken vår om et fast tak fremfor en markise – men de blåser jo bort rett som det er her fordi folk bruker dem som tak også ved uvær. Hjelp? Mvh nyinnflyttede i Ski

  Svar
  • 6. april 2016 kl 14:30
   Permalink

   Plan-og bygningsloven skiller ikke mellom glass og vanlig tak, så dette vil være å anse som et tilbygg på 12-16kvm og det vil være søknadspliktig slik jeg tolker ditt spørsmål.

   Svar
 • 25. mai 2016 kl 22:43
  Permalink

  Hei,
  Hvordan tolkes reglene innad i et boligsameie med bygging av støttemur på nabogrensen (mot nabo i sameie) som er 180cm høy og 10 meter lang? Har hørt rykter om at så lenge naboene er enige så behøver man ikke søke?

  Svar
  • 11. september 2018 kl 08:10
   Permalink

   I tillegg til å søke, må det også formelt vedtas i sameiermøte. De enkelte sameierne skal ikke ha nanovarsel.

   Svar
   • 11. september 2018 kl 11:24
    Permalink

    Det anbefales uansett å varsle nærmeste naboene, dersom de ikke sitter i sameiestyret kan det bli dårlig stemning når byggingen starter.

    Svar
 • 31. mai 2016 kl 07:01
  Permalink

  Hei. Vi har en naboen som overhodet ikke steller hagen. Det er svært mye, og høyt ugress der som også sprer seg over til oss og vanskeliggjør vårt vedlikehold av denne delen av hagen. Vi har grublet mye på hva vi kan gjøre for å kunne holde den hageselskap også pen. Dette er en skråning. Har vi lov å sette opp en rekke med murblokker langs grensen på 0.5 meter høyde uten søknad?

  Svar
 • 17. juni 2016 kl 00:56
  Permalink

  Er det riktig at man har lov til å sette opp en garasje på intil 4 meters høyde, 1 meter fra grensen til nabo…., men ikke har lov til å sette opp en fostøtningsmur som går fra 0 til ca. 2 meter på det høyeste, for å lage en biloppstillingsplass med samme avstand på 1 meter til nabogrensa ? ( lengden på muren er max 3 meter)
  Nabo nekter og sier 4 meter…men da er det ikke mulig for der ender garasjeveggen.

  Svar
 • 9. juli 2016 kl 10:13
  Permalink

  Hei. Flott oversikt over hva som er lovlig. Et lite spørsmål bare ; Hvor langt inn har man lov til å trekke taket inn mot naboens tomtegrense når selve veggen på nybygget er 1m fra grense ?

  Svar
 • 25. juli 2016 kl 20:09
  Permalink

  Jeg har en garasje som er er ca 25m2, skal bygge på så den blir 50m2, men den ligger ikke 50 m fra fylkesvei i dag. Tilbygget blir motsatt side IHHT veien, må jeg søke da?
  Er det lettere å rive den gammle å bygge en ny på 50m2?

  MVA
  Hobby snekker fra Drammen

  Svar
  • 4. august 2016 kl 11:23
   Permalink

   Du må nok søke-jeg hadde nok bygget en ny på 50 kvm 🙂

   Svar
 • 4. august 2016 kl 21:03
  Permalink

  Hei!
  Vår tomt grenser til en gangsti. Vi ønsker å sette opp en lang levegg her, for å hindre innsyn til oss. Hvordan er reglene i forhold til levegg og gangsti? Leveggen ønsker vi skal gå langs hele denne siden av tomten, det vil si at den blir lengre enn 10m. I hjørnet av tomten vår, stopper ganstien, deretter kommer det en vei og et gangfelt. Kan vi sette gjerde helt inn til dette hjørnet?

  Vivian

  Svar
  • 9. august 2016 kl 12:07
   Permalink

   Dette blir søknadspliktig- avstandskrav/regler mot gangsti vil variere mye, sjekk reguleringsplanen først om det er byggegrenser der.

   Svar
 • 6. august 2016 kl 22:41
  Permalink

  Min tomt har et stup/fjellskrent på 2-4 meters høyde mot naboen. Jeg ønsker å sikre dette stupet med en mur på 0-60 cm høyde, med ca 1 m høyt gjerde på toppen av muren. Må jeg søke om dette. Muren er det for å gi en jevn høyde på gjerdet. Hvis jeg kan bygge uten å søke, hva er maks høyde av mur og hva er maks høyde av gjerde. Lengden blir ca 8 meter, og ligger i nabogrensen.

  Svar
 • 9. august 2016 kl 12:09
  Permalink

  Her må du passe på at du ikke overskirder grensene for mur og for gjerde samlet og enkeltvis slik jeg tolker reglene. Min tolkning er at du kan ha en murfor inntil 50cm under gjerde og så følge unntaksreglene for gjerde over den men her kan det nok tolkes litt ulikt fra kommune til kommune og du bør avklare med teknisk etat/byggesaksavdeling i din kommune før du starter. Husk også å sjekke reguleringsplan.

  Svar
 • 21. august 2016 kl 22:29
  Permalink

  Hei!

  Min nabo har satt opp blant annet platting som er over 0,5 m høy og skal i tillegg sette opp et tilbygg (vinterhage)på 20 kvm, men sier at regelen på 4 meter ikke gjelder siden vi bor så tett. Er dette riktig?

  Svar
  • 25. august 2016 kl 10:49
   Permalink

   Tilbygg skal i utgangspunktet være 4m fra- vær oppmerksom på at det KAN være unntak i reguleringsplan, dette bør du sjekke hos kommunen før du evt går videre.

   Svar
 • 22. august 2016 kl 10:34
  Permalink

  Nytt tak på hytte.idag er det flatt tak..vi vil endre dette til sval tak..16 m2 er dette noe som må søkes om ?

  Svar
  • 31. august 2016 kl 12:07
   Permalink

   Ja det må du nok desverre, det er helt på kanten så du kan sende brev til kommunen og be om å bli unntatt jf SAK §4

   Svar
 • 2. september 2016 kl 08:35
  Permalink

  Flott oversikt! Vi bor i vertikaldelt tomannsbolig, og skal bygge ny veranda. Denne blir i hovedsak lik den gamle, bare at vi ønsker å utvide den med 1 meter, slik at den kommer på linje med «vertikaldeltnaboen». De gjorde denne utvidelsen for noen år siden, og måtte søke, sende ut nabovarsler osv. Må vi også det, med de nye reglene?

  Svar
  • 12. september 2016 kl 14:28
   Permalink

   Dessverre må dere nok det siden det er nærmere enn 4 meter.

   Svar
 • 13. september 2016 kl 22:35
  Permalink

  Bra side! Så greit at vi kan stille spørsmål og få svar!
  Jeg skal bygge en forstøtningsmur ut mot vei (privat vei som velforeningen eier i vårt nabolag) muren blir i naturstein og blir fra 0,7 meter og ned til 0. Muren går fra nabogrensen og langs vei. Må dette søkes om? Om man må søke, slipper man å søke om man klarer å få den under 0,5m?
  Og hvor nære kan jeg legge muren til denne private veien?

  Svar
 • 24. september 2016 kl 23:11
  Permalink

  Hei,
  Har bygget forstøtningsmur (granittblokker) som er 0,5 meter over bakken på grensen til naboen. Har ikke søkt kommunen om dette tiltaket. Er det tillatt, og evt hvor høyt, å sette opp tregjerde på toppen av granitten? Hva er søknadspliktig?

  Svar
  • 5. oktober 2016 kl 12:56
   Permalink

   Gjerder anses normalt som ikke søknadspliktige, sålenge de ikke blir så høye at de andses som levegg- 1.5m er ofte brukt som mkashøyde. Her er hva DIBk sier:

   «Gjerde mot nabo kommer inn under plan

   og bygningslovens
   bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i
   arealplan, som for eksempel i kommuneplanens arealdel eller i
   reguleringsplan.
   Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke.

   Høyde inntil 1,5 m over terreng er akseptabelt i de fleste tilfeller.
   Privatrettslige bestemmelsene du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven»

   Svar
 • 27. september 2016 kl 07:13
  Permalink

  Nabo skal bygge tilbygg til carport. Tilbygget blir ca.15m2 og skal brukes til soverom til deres sønn. Tilbygget er en forlengelse av carport, men er ikke forbundet til huset. Er dette lov? Tilbygget går helt på tomtegrensen deres (fasaden) som grenser mot felles gangsti på byggefeltet. Jeg er nabo på andre side av gAngstien. Kan de ha takutstikk ut over felles gangsti? Hvilke avstander må de opprettholde mot meg? Kan jeg kreve at bygget ikke utføres med vinduer mot meg? Hva med brannregler mtp hans nye vegg?

  Svar
 • 5. oktober 2016 kl 12:59
  Permalink

  Det er ikke mulig for meg å si om det er «lov» men det er ihvertfall søknadspliktig, og det skal ikke bygges over grenser heller. Jeg ville kontaktet kommunen.

  Svar
 • 10. oktober 2016 kl 20:27
  Permalink

  Hei

  Vi ønsker å gjøre om terrassen og sette opp vinterhage. Planen er å støpe platting på 40 m2 og flislegge denne. Høyden på platting over terreng blir ikke over 0,5 meter. Videre ønsker vi å sette opp vinterhage på 25 m2 og «koble» denne på gavel vegg på huset med utgang gjennom terrassedør fra stuedelen. Mønehøyden på vinterhagen overstiger ikke 4,0 meter og avstand til nabogrense er over 4,0 meter. Er dette et søknadspliktig tiltak?

  Svar
  • 11. oktober 2016 kl 12:35
   Permalink

   Slik jeg tolker det vil dette være et tilbygg som er søknadspliktig.

   Svar
   • 29. april 2019 kl 18:27
    Permalink

    Hei, vi ønsker å bygge vinterhage fra husveggen på terrassen, slik vi kan ha vår oppblåsbar spa basseng stående ute hele året sammen med hagemøblene. Den blir på ca.25kvm. To små vinduer på den ene veggen og et stort et på den andre siden. Må vi søke kommunen om dette?

    Svar
 • 16. oktober 2016 kl 19:51
  Permalink

  Har veranda med tak,som er søkt og godkjent på 21kv.vil sette inn skyvbare vinduer på verandaeen for å tette den .må man søke om det .

  Svar
  • 17. oktober 2016 kl 11:54
   Permalink

   Ja det må du, det blir en fasadeendring som er søknadspliktig- det kan også vurderes dithen at du får et «rom» her, jeg hadde snakket med kommunen før jeg gikk videre og fått deres tolkning.

   Svar
 • 24. oktober 2016 kl 14:23
  Permalink

  Hei.
  Har vi har tenkt å flytte inngangsparti til en utleier leilighet som vi har i sokkeletg. dette pga han som hadde bodd her før hadde bare ett hull ned til sokkel etg. Tatt vekk trappen som gikk ned der og stengt av rommet der nede med gips. Det er så veldig lytt ned til utleie delen, så vi har tenkt å tette igjen oppe og legge gulv der. Nede lager vi ett ekstra rom med hverandre dør og flyttet inngangsparti ca to meter lengre bort. Fasaden er jo ikke forandret da det ikke blir bygd noe ekstra på på huset. Det som vil syntes utenfra er jo at vi får en ekstra terrasse dør. Trenger vi å søke om dette eller er det bare å gjøre det og informere etterpå.

  Svar
 • 25. oktober 2016 kl 21:31
  Permalink

  Ønsker å sette opp en provisorisk antenne (Radioamatør) på tak i et borettslag. Høyde over tak rundt 3 meter. Blir ikke festet i vegg.

  (NB! Skal søke styret om oppsett av antenne!)

  Antenner: Du trenger ikke søke om å sette opp – antennesystem med høyde på inntil 5,0 m. Når det står høyde? Betyr det høyde på antenne eller høyde over bakken? Er taket såkalt bakken?

  Svar
 • 26. oktober 2016 kl 00:25
  Permalink

  Vi har kjøpt en toppleilighet som skal være innflyttingsklar siste kvartal neste år. Det er en balkong på 45 m2, og vi lurer på om det er mulig å bruke deler av denne til vinterhage? Leiligheta er selveier. Søknad?

  Svar
 • 6. november 2016 kl 00:08
  Permalink

  Hei.
  Hvor bred kiste/gesims kan jeg teoretisk lage på en garasje på 50m2 målt utv. veggliv? Veggliv på garasje blir plassert >4m ifra tomtegrense.
  Takk for svar.

  Svar
 • 8. november 2016 kl 23:10
  Permalink

  Hei, vi ønsker å bygge en terrasse på ca 40 kvm og som er ca 20 meter fra naboen. Terrassen skal ha kun en levegg og et tak med vinkel 25 grader som dekker ca 20 kvm av denne terrassen.
  Er denne terrassen søknadspliktig ?

  Svar
 • 28. november 2016 kl 12:07
  Permalink

  Naboen våre bygger levegg mot oss. 1 meter fra grensa og 1,8 meter høg og 10 meter lang. Der den første sluttar overlappar dei med ein ny på 10 meter . Er det lov? Vi har ikkje fått informasjon om tiltaket

  Svar
 • 8. desember 2016 kl 14:34
  Permalink

  Hvor mye kan en nabo benytte seg av søknadsfrie tiltak? På 6 mnd har det blitt satt opp en hagebod (helt ok regelmessig), en bod inntil husvegg og vegger/overbygd tak på deler av terasse (på taket av garasjen). Dette er en tomannsbolig.
  Nå har naboen delvis revet ned vårt felles overbygg over inngangsdørene under påskudd at det var så løst og nå vil han ha nytt og større overbygg. vi har ikke økonomi til å prioritere nytt overbygg, kun til å feste det som er (og snekker sier det er helt kurant jobb). Overbygget står nå midlertidig støttet av løse bjelker da vi ikke blir enige.
  Kan jeg lovlig bestille snekker til å feste overbygget eller MÅ jeg gå med på naboens forslag (han har nye planer støtt som han vil vi skal være med på).

  Svar
  • 13. desember 2016 kl 08:01
   Permalink

   Her er det litt for lite informasjon til at jeg kan svare helt konkret- men det er ingen begrensninger på antall tiltak man kan bygge uten søknad sålenge de oppfyller kravene. Den andre delen av spørsmålet ditt er et privatrettslig spørsmål, jeg anbefaler som alltid at man går i dialog og er konstruktive.

   Svar
 • 15. desember 2016 kl 21:51
  Permalink

  Hei. Hvordan er det med utvidelse av kjeller? Hele det nye kjelleren blir mere en 0,5 meter under terrenget og kommer ikke til å syntes i det hele tatt, det blir inngang fra gammel kjeller, arealet skal kun brukes til bod/ lagring, bygget under bakken kommer nærmere en 1 meter fra grensen men dog under bakken slik at dette kan ingen se så null sjenanse for nabo.
  Slik jeg forstår det er dette ikke søknadspliktig, stemmer det?
  Mvh

  Svar
 • 2. januar 2017 kl 11:31
  Permalink

  Hei
  Flott side 😀
  Jeg har satt opp et drivhus i hagen vår. Drivhuset er 22m2, satt 2m fra nabogrense, og mer enn 4m fra bebygd areal. I følge reguleringsplanen så er jeg langt innenfor grensen for maks bebygge areal på tomten. Drivhuset er også langt borte fra vei og sjø.
  Etter at drivhuset var montert så sendte jeg melding til kommunen om dette (skjema og kart med mål)
  Kommunen kommer da tilbake med at drivhuset er søknadsplikti siden jeg fra før har garasje…
  Er det jeg eller kommunen som ikke har forstått reglene?
  Det er ikke noe i reguleringsplanen som sier noe om antall bygg, garasjer etc,

  Svar
  • 3. januar 2017 kl 16:14
   Permalink

   Hei
   Flott side 😀
   Jeg har satt opp et drivhus i hagen vår. Drivhuset er 22m2, satt 2m fra nabogrense, og mer enn 4m fra bebygd areal. I følge reguleringsplanen så er jeg langt innenfor grensen for maks bebygge areal på tomten. Drivhuset er også langt borte fra vei og sjø.
   Etter at drivhuset var montert så sendte jeg melding til kommunen om dette (skjema og kart med mål)
   Kommunen kommer da tilbake med at drivhuset er søknadsplikti siden jeg fra før har garasje…
   Er det jeg eller kommunen som ikke har forstått reglene?
   Det er ikke noe i reguleringsplanen som sier noe om antall bygg, garasjer etc,
   Jeg har et tilsvarende tilfelle. Kan jeg få se svaret du fikk.

   Svar
 • 6. januar 2017 kl 00:40
  Permalink

  Hei! Talk for fin artikkel. Holder på å bygge nytt hus med innebygd garasje. Garasjen stilker litt ut fra selve huset slik at det er veranda fra 2. Etg. Over garasjen. (. Den stikker ut med 1,5 meter. ). Har denne utstikkeren lov å være nærmere nabotomt enn 4 meter?

  Svar
 • 11. januar 2017 kl 10:59
  Permalink

  Vi ønsker å bygge en bod/atelier på 50kvm på vår tomt. Alle krav til avstander er ivaretatt og vi er godt innafor på utnyttelsesgraden, så jeg antar at vi er OK i forhold til ny forskrift som trådte i kraft juli 2015. Det eneste jeg lurer på er om vi må forholde oss til reguleringsplanen som sier at garasje kan være inntil 36 kvm? Vi definerer ikke bygget som garasje, da vi allerede har garasje.

  Svar
  • 31. januar 2017 kl 08:17
   Permalink

   Detkan jeg ikke se noen grunn til sålenge dere er innenfor planens utnyttelsesgrad.

   Svar
 • 1. februar 2017 kl 19:07
  Permalink

  Hei.
  Bra side!
  Bak huset på tomta mi ligger en skog (utmark) som er privateid. Jeg har planert ut et nivå nedenfor cirka 1.8 m lavere nivå enn «skognivået». Jeg har tenkt å få støypt opp en 7 m lang betongmur som gjør at det ikke raser ned på tomta mi, som er i høyde med «skognivået», og etter hvert lage en platting på nivået som er planert ut på tomta mi. Jeg antar jeg må sikre, slik at ingen faller ned og slår seg, men det har jeg jeg tenkt å gjøre. Trenger jeg å nabovarsle denne forstøtingsmuren? Det er allerede en bratt (om enn ikke vetikal) bakke fra skogen og ned.

  Svar
 • 7. februar 2017 kl 07:39
  Permalink

  Hei , Vi har skiftet kledning på huset vårt . I den forbindelse har vi bygget en liten terrase på 8 kvadrat . Huset ligger 25 meter fra naboer Er dette søknadspliktigt

  Svar
  • 6. mars 2017 kl 13:12
   Permalink

   Nei, dersom det ikke er i strid med reguleringsplan er dette å anse som enten unntatt søknadsplikt fordi ndet er på bakken, evt som et mindre tilbygg under 15kvm som er unntatt 🙂

   Svar
 • 15. februar 2017 kl 21:55
  Permalink

  Hei jeg har disp fra vegloven med hus plassert under 15 meter fra kommunal veg. Det jeg lurer på er om jeg kan ha en støttemur på 1,40 som også er under 15 meter fra vegen ? (har sjekket at det er ok med plan og bygningslov)

  Svar
  • 6. mars 2017 kl 13:13
   Permalink

   Hovedregelen er at det skal vurderes i hvert tilfelle, slik at du må få ny dispensasjon fra avstandskrav mot veg.

   Svar
 • 23. februar 2017 kl 11:47
  Permalink

  Hei, Vi ønsker å sette opp en stein støtte-mur på nabogrensen til den ene naboen på ca.1m høy, samt en stein støtte-mur på nabogrensen til den andre naboen som er mellom 50-80cm høy. De to er tenkt å møtes i grensepunktet. I tillegg sette en stein støtte-mur rett over vår egne plen med en stein trappe nedgang. Planen er få et lite plant ute område på 4x4m der det i dag er skråning (ubrukelig hage område idag). Pr idag er det et tre gjerde til den ene naboen, og bare ugress til den andre naboen. Er dette søknadspliktig? Hvor høy kan en stein støtte-mur maks være?
  Vi skal selvsagt i dialog med naboene først.

  Svar
 • 23. februar 2017 kl 12:02
  Permalink

  Hei, Vi ønsker å sette opp en stein støtte-mur på nabogrensen til den ene naboen på ca.1m høy, samt en stein støtte-mur på nabogrensen til den andre naboen som er mellom 50-80cm høy. De to er tenkt å møtes i grensepunktet. I tillegg sette en stein støtte-mur rett over vår egne plen med en stein trappe nedgang. Planen er få et lite plant ute område på 4x4m der det i dag er skråning (ubrukelig hage område idag). Pr idag er det et tre gjerde til den ene naboen, og bare ugress til den andre naboen. Er dette søknadspliktig? Hvor høy kan en stein støtte-mur maks være?
  Vi skal selvsagt i dialog med naboene først.

  Svar
 • 26. februar 2017 kl 12:14
  Permalink

  Hei!
  Jeg må bytte tak fordi den er dårlig. Men jeg har planer om å bytte til glass- eller plexiglasstak (men samme form som gamle taket) og bruke loftet som slaks drivhus. Det er jo lovlig å endre fassade uten å søke. Men endrer jeg dermed karakteret av huset sånn at jeg må søke om det? Er det det samme som å bytte til større vindu? Eller ikke fordi det er ikke oppholdsrom som stue?
  Spennt på svar! Mvh Benny

  Svar
  • 17. mars 2017 kl 09:24
   Permalink

   Helt klart søknadspliktig fasadeendring- jeg vil forøvrig ikke anbefale å gjøre dette 😉

   Svar
 • 17. mars 2017 kl 22:51
  Permalink

  Hei,

  Takk for flott infoside.

  Vi ønsker å sette opp en støttemur for å fylle etter hagen vår som skråner ned mot et fellesområde.
  Det en høydeforskjell på ca 2 meter på vår hage og ned til fellesområdet som tilhører mange tomter.
  Fellesområdet er ca 4meter bredt og går mellom oss og den aktuelle naboen langs hele tomten vår.

  Vi ønsker å fylle etter hagen vår 3meter i dybden og 2 meter i høyden langs hele grensen mot fellesområdet.

  Forholder vi oss ulikt til reglene rundt støttemur i forhold til begrepene tomtegrense og grense mot fellesområde? Hva må søkes om?
  Dette er vel et regne som et tettbebygd strøk.

  Håper noen kan svare på dette =)

  Svar
  • 29. mars 2017 kl 09:32
   Permalink

   Grense til fellesområde behandles som grense til annen naboeiendom, og det betyr såvidt jeg kan vurderer at dette blir søknadspliktig 🙂

   Svar
 • 17. mars 2017 kl 23:59
  Permalink

  Takk for informativ side, artikkel og svar.

  Jeg skal rehabilitere eksisterende godkjent veranda (bytte gulv og rekkverk) og ønsker i den forbindelsen å utvide med ca 7m2. Total størrelse på verandaen vil da bli ca 40m2. Det vil ikke være nærmere enn 4 meter fra nabo eller være i brudd med andre retningslinjer ala BYA. Er dette søknadspliktig og/eller rapporteringspliktig?

  Svar
  • 29. mars 2017 kl 09:33
   Permalink

   Litt i grenseland men min vurdering er at du enten bør søke som en forenklet bygesøknad etter Plan-og bygningslovens §20-4 eller få avklart skriftlig av kommunen at de mener dette er unntatt søknadsplikt.

   Svar
 • 21. mars 2017 kl 13:54
  Permalink

  Hei, vi skal gjøre en fasadeendring på huset, der vi skal sette opp en ekstra dør til en hybel. Dette er en seksjonert tomannsbolig, men felles tomt. Må vi søke kommunen om å sette inn en ekstra dør i grunnmuren (skal selvfølgelig gjøres av profesjonelle), og kan naboen (andre delen av tomannsboligen) si nei til denne endringen?

  Svar
  • 29. mars 2017 kl 09:39
   Permalink

   Det er søknadspliktig- naboen bør varsles og kan protestere så får kommunen avgjøre om de eventuelt vil ta det til følge….

   Svar
 • 22. mars 2017 kl 22:05
  Permalink

  Hei, vi har en veranda som har under 0,5m høyde fra bakken og over 4m fra nabogrensen. Vi ønsker å sette opp et frittstående glasstak på ca 20kvm med stolper. Er dette søknadspliktig? Og evt hvordan søknad må vi sende til kommunen?

  Svar
 • 30. mars 2017 kl 12:13
  Permalink

  Takk for fin artikkel:-) Slik jeg tolker det er det ingen begrensning på antall utførte søknadsfrie tiltak; jeg kan feks bygge en garasje på 48 m2, fylle opp inntil 1,5m masse på den ene siden av veggen (for å overholde kravet på max 4m mønehøyde), sette opp en 1m høy støttemur på den andre veggen (atter igjen for å overholde kravet på max 4m mønehøyde) ?

  Er det noen krav om «tykkelse» på fyllingen av masse (ut fra veggen, i topp) for at det skal gjelde som det nye nivået man måler mønehøyde fra ? Det samme gjelder når det kommer til støttemur (1m høy), er det noe krav om tykkelse(fyll) til vegg når det skal gjelde som nytt nivå for måling av mønehøyde?

  Svar
  • 5. april 2017 kl 11:19
   Permalink

   Det blir en vurderingssak- min «magefølelse» er at dette er i grenseland og jeg hadde sendt tegning/skisse til kommunen og bedt om å få bekreftet at det var innenfor.

   Svar
 • 5. april 2017 kl 19:23
  Permalink

  Hei, flott informativ side.
  Har en gammel hytte hvor vi vurderer et lite tilbygg. Hytta står idag ca 3,9 mtr fra nabogrense, og på grunn av grenselinjen vil tilbygget komme ca 3,8 mtr fra grense. Vil dette føre til noe problem?
  Har også tanke om en liten lufteveranda ut fra tilbygget/soverommet, ca 0,9m ut og 3,5 m lang. Har forstått det slik at veranda som ikke er mer enn 0,5 mtr over bakkeplan, ikke er søknadspliktig og kan være inntil 1 mtr fra grense? Gjelder dette også hvis vi ønsker å ha tak over verandaen ?

  Svar
 • 18. april 2017 kl 00:28
  Permalink

  Hei.
  Vi ønsker å sette opp ein frittståande vinterhage/drivhus på terassen som ligg på bakkeplan. Kor nært nabogrensa kan vi sette den, og er det søknadspliktig.

  Svar
  • 25. april 2017 kl 09:45
   Permalink

   Her er det for lite informasjon til å svare-bla oppgir du ikke størrelse, høyde eller om dette skal henge fast i bolig 🙂 Litt mer informasjon så skal du få et bedre svar 🙂

   Svar
 • 20. april 2017 kl 07:05
  Permalink

  Hei. Jeg skal sette opp en garasje som grenser inntil et fellesområde (som jeg eier sammen med naboen). Må det være 1 meter avstand til fellestomten eller kan jeg bygge garasjen inntil siden jeg også er eier av fellestomten? Det er tenkt garasjer og biloppstillingsplasser på dette området. Nå er det bare store steiner og kratt på fellesomårdet som naboen ikke har vært interessert i å være med og fjerne. Det brukes altså ikke til noe og naboen syns det er greit at jeg setter opp garasje der.

  Svar
 • 26. april 2017 kl 23:28
  Permalink

  Hei!
  Bor i en tomannsbolig med felles hage. Vi bor i 1. etasje, og har en egen terrasse på 15 m2 på bakkeplan, med trapp ned fra terrassedøra vår. Denne terrassen er gammel og trenger å skiftes ut, og i den forbindelse ønsker vi å heve (ikke utvide) terrassen ca 1 meter. Grensen er over 4 meter til naboene rundt, men nå kom vi plutselig på naboen vår i 2. etasje som vi deler hagen med…Det er greit for de at vi hever terrassen, men må vi søke kommunen?

  Svar
  • 27. april 2017 kl 16:32
   Permalink

   Nei dette skal gå greit, sålenge dere deler eiendommen er dere begge eiere-men jeg hadde for egen del sikret meg med en skriftlig avtale med naboenb i 2.etasje 🙂

   Svar
 • 27. april 2017 kl 11:58
  Permalink

  Hei,
  Tenkte å bygge en uisolert vår/høst hagestue på 15m2 i tilknyttning til huset. Det vil være mer enn 1m fra nabogrense. Vil dette falle under regelen vedr «varig opphold eller beboelse» eller er ikke dette søknadspliktig?

  Svar
  • 2. mai 2017 kl 12:46
   Permalink

   Sålenge det henger fast i huset og er nærmere grense enn 4 meter er det søknadspliktig uansett 🙂

   Svar
 • 4. mai 2017 kl 23:42
  Permalink

  Er markise søknadspliktig? Det er snakk om markise på terrasse i 2. etg på vår enebolig som kan slåss inn og ut, altså ikke et permanent tak, men en motorisert duk på metallramme. Om dette berører arealregler vet vi at dette er innenfor rammetillatelsen for vår enebolig siden denne ikke er fullt utnyttet. Markisen vil også bære mer enn 4 meter fra nabogrensen og heller ikke dekke hele terrassen.

  Svar
 • 9. mai 2017 kl 10:23
  Permalink

  Vi skal bygge veranda som blir på ca 12m2 3m over bakkenivå. Vi ønsker trapp opp til denne, er det forskjell ift søknad om det er trapp opp eller ikke. 12m2 er inkludert trappen.
  Vi sendte inn en søknad i fjor ifm et annet tilbygg og siden det totale arealet da ble over 15m2. Veranda og tilbygg er 2 forskjellige ting og kan ikke ses på som et enhetlig tilbygg. Vi fikk avslag på denne søknaden pga estetikk – de ønsket ikke utvendig trapp. Dette er en enebolig og det er ingenting i reguleringsplanen som sier noe om utvendige trapper. Mitt spørsmål er om jeg bare kan bygge veranda med trapp uten å søke, selv om kommunen ga meg avslag på søknaden pga trappen. Utnyttelsesgrad og avstand til veg og nabo er godt innfenfor hva som er tillatt.

  Svar
  • 10. mai 2017 kl 14:56
   Permalink

   Tja-denne var litt sær- jeg tør ikke svare deg her uten å ha all informasjon og det har jeg ikke kapasitet til. Min magefølelse tilsier at jeg hadde bedt kommunen bekrefte skriftlig at dette var unntatt.

   Svar
 • 15. mai 2017 kl 16:54
  Permalink

  Hei, vi har bygget en terasse på plenen vår. Vi gravde bjelkene delvis ned for å rette av, slik at dette ble i vater. På denne terassen har vi 6 søyler med tak over, ca 15 m2.
  Skulle vi byggemeldt eller søkt om dette?

  Svar
  • 19. mai 2017 kl 10:36
   Permalink

   Nei dersom avstand til grense er ok og det ikke er i strid med plan er dette unntatt-Dere kan be om å få plan av kommunen og sjekke selv 🙂

   Svar
 • 16. mai 2017 kl 15:16
  Permalink

  Hei!
  Er det slik at hvis man bygger en garasje i tilknytning til huset med terrasse på under 50 kvm så er det ikke søknadspliktig eller må garasjen være frittliggende for at regelen skal gjelde?

  Svar
  • 19. mai 2017 kl 10:36
   Permalink

   Den må være frittliggende-men terrasse på bakken kan ligge mellom garasje og bolig og garasjen blir allikevel regnet som frittliggende dersom terrassen ikke er mer enn 50cm over bakken,

   Svar
 • 22. mai 2017 kl 00:06
  Permalink

  Hei, skal sette opp ett enkelt frittstående badebasseng i hagen,som skal demonteres hver høst. Men jeg ønsker å lage et stødig underlag med å støpe en såle. Skal også bygge litt terrasse rundt,men den skal ikke bygges høyre enn 50cm. Jeg kommer til å holde 1 meter avstand til nabogrense. Jeg vet at man ikke trenger søke for å sette opp terasse under 50cm, men hva når jeg skal støpe en såle? Må jeg sende inn mld til kommunen etterpå? Jeg skal sikre bassenget med levegger,men den blir ikke over 10 meter lang.Står også 1 meter fra nabogrense

  Svar
  • 1. juni 2017 kl 07:13
   Permalink

   Terrasse/platting og lignende går for det samme, flatt på bakken under 50cm er unntatt.

   Svar
 • 23. mai 2017 kl 17:24
  Permalink

  Hei. Bygger en mur me spilerekkverk oppå langs eiendommen min. Blir ca 1.50 høy på utsiden
  Av tomten og ca 1 meter høy inne på tomten siden tomten er 0.5 meter høyere en terrenget på utsiden. Tomten grenser først mot et grønt område så en gangsti. Gangstien har ikke noe fri sikt sone og det er ingen kryss eller vei i nærheten. Må dette søkes på ??

  Svar
 • 29. mai 2017 kl 22:16
  Permalink

  Hei.
  Vi skal bygge mur mot vei der høyden varierer fra 60-140cm.Tiltaket bygges av en Entreprenør.Muren vil følge høyde på veien,da tomta ligger lavere enn veien
  Hva søker vi dispensasjon fra?vegloven? plan og bygningsloven?
  Mvh
  Kim

  Svar
  • 1. juni 2017 kl 07:18
   Permalink

   Er det regulert vil det vanligvis være reguleringsplan, er det uregulert er det vegloven-kontakt kommunen og be om å få din planstatus dersom kommunen ikke har kart som viser dette på hjemmeside.

   Svar
 • 30. mai 2017 kl 13:17
  Permalink

  Hei
  Vi bor på en skrånet tomt hvor vi ønsker å sette opp en terrasse på ca 30m2. På grunn av den skrånede tomten vil vi måtte bygge i en høyde på 2,20 m på det høyeste (begynner på bakkeplan). Terrassen ønskes bygget ca 3 meter fra nabogrense og den er ikke i tilknytning til huset.
  Slik jeg forstår det, er dette søknadspliktig i forhold til høyde på terrasse over 0,5 meter og større en 15m2.
  Mitt spørsmål er om det er søknadsplikt hvis dette blir bygget som en bod? Det vil bli en utmerket bod med en grunnflate på 30 m2 for hageredskap med en høyde på ca 2,5m på det høyeste.

  Er det noen regler som sier at man ikke kan bruke taket på en bod som terrasse uten å søke?

  Svar
  • 1. juni 2017 kl 08:49
   Permalink

   Ja si det- det dukker opp mange varianter av tiltak etter at endringene for unntak kom 🙂

   Det er en veileder på http://www.dibk.no som er bra- men husk-du kan bygge en garasje på 49kvm som er 4m høy 1m fra grensen uten å søke….dette er vel å anse som et mindre tiltak enn det…

   Svar
 • 7. juni 2017 kl 08:50
  Permalink

  Hei

  Takk for en bra side 🙂
  Jeg går med planer om og sette opp et lettak på verandaen vår og bare lurte på om dette er søknadspliktig, det skal ikke tettes med vinduer

  Christian

  Svar
  • 4. juli 2017 kl 14:05
   Permalink

   Det spørs- minstekravene for at det skal unntas er at det e runder 15kvm og minst 4 meter fra nabogrense-utover det må du sjekke planen for eiendommen din.

   Svar
 • 28. juni 2017 kl 02:34
  Permalink

  Hei!
  Ønsker å sette opp en Pergola uten tak på 4×3 meter. Påvirker dette utnyttelsesgraden på tomten?

  Svar
   • 16. juni 2018 kl 19:01
    Permalink

    Hei, vi har hytte og reguleringsplanen sier ikke noe om pergola. Kan vi bygge en slik i forlengelse av røstvwggen så lenge den ikke har tak uten å søke?

    Svar
    • 17. juli 2018 kl 07:14
     Permalink

     De fleste vil nok vurdere pergola (Altså et enkelt «spileverk») som et tiltat unntatt søknadsplikt, det kan dog være slik at f.eks hvis Dere ligge ri strandsonen eller i et område med særlige forhold må det søkes-sjekk med kommunen, send bilde av hytte, kort forklaring og spør om det er unntatt etter Pbl §20-5.e

     Svar
 • 28. juni 2017 kl 14:52
  Permalink

  Hei! Har en terrasse på 6×8 meter oppå en dobbel carport. Kan jeg sette opp en levegg på 4m x 1.8m(høyde) ut i fra husveggen vår (ca midt på veggen) pluss ett tak over verandadøra på ca 4m2 uten å søke?

  Svar
  • 4. juli 2017 kl 14:06
   Permalink

   I grenseland-jeg ville sjekket med kommunen skriftlig. her kan det tolkes litt forskjellig og svaret vil variere.

   Svar
 • 6. juli 2017 kl 09:53
  Permalink

  Hei.
  Har to naboer i rekkehus av fire mot min eiendom som har bygd på sin veranda. Denne er nå ca 1 meter fra min grense. Det er også en eksplisitt byggegrense på min og deres eiendom på 4 meter. De hevder at så lenge den er under 0.5 meter så kan de gjøre som de vil og de sier at dette har de fått informasjon om fra kommunen. Gjelder 0.5 meter for tilbygg og er det snitthøyde eller høyeste punkt. I fjor fjernet de flere trær både på min og deres eiendom som hindret innsyn. Nå er det helt åpent. Jeg er også redd for at de to andre også vil bygge ut når de ser hva de to andre har gjort. Ofte er det slik at når en begynner så kommer de andre etter.
  Hva gjelder av regler og hva kan jeg gøre.

  Svar
  • 11. juli 2017 kl 14:03
   Permalink

   Det første du må gjøre er å komme i en konstruktiv dialog med dine naboer. Både Plan-og bygningsloven og Naboloven kan være involvert, men lovverk er en dårlig erstatning for dialog når det gjelder denne type tiltak.

   Ang 0,5m er jeg enig med din kommune-terrasser, plattinger osv under 0,5m regnes ikke som tiltak.

   Svar
   • 11. juli 2017 kl 16:03
    Permalink

    Hei,
    Har prøv å finne noe rundt dette på lovdata og andre steder om hva som ikke er søknadspliktig.
    Slik jeg forstår det så gjelder dette.
    Tilbygg(bygg som er forankret i byggekropp). Dette inkluderer også veranda skal være 4 meter fra naboeiendom. Ingen regel om 0.5 og at dette opphever regelen om 4 meter.
    Frittstående bygninger 1 meter fra naboeiendom.
    Det eneste jeg kan finne regel på om 0.5 er planering av eiendom og da skal avviket være max 0.5 og ikke snitt.
    Er dette riktig ?

    I tillegg har de en byggegrense som er fire meter inne på sin eiendom. Jeg har det samme på min. Da må de vel søke om dispans ?

    Det virker nå som om de har forstått at de må søke. I går kom de med en dårlig skisse og ett nabovarsel. De var veldig pågående på at jeg skulle skrive under, noe jeg nektet der og da. Årsaken var at de ikke ville gi meg en kopi av papirene som de hadde signert. Jeg sa de fikk sende det rekomandert.

    Svar
    • 14. juli 2017 kl 07:30
     Permalink

     Veranda og terrasse er ikke det samme. Terrasse tolkes tilsvarende som terrengendring under 0.5 altså ikke som tiltak i alle sammenhenger jeg kjenner til, og byggegrensen gjelder heller ikke. Byggegrensen gjelder ikke for f.eks belegningsstein, treplatting(terrasse) på bakken eller asfaltering.

     Svar
 • 8. juli 2017 kl 23:42
  Permalink

  Hei! Er flytting av eksisterende trapp opp til balkong, søknadspliktig(altså at den eksisterende trappa bare flyttes litt)? Og kan man avtale hva man vil om dette (plassering av trappa) innad i et sameie?

  Svar
  • 11. juli 2017 kl 14:04
   Permalink

   Ikke mulig for meg å svar epå dette- normalt må ihvertfall sameiet samtykke (styrevedtak f.eks), flyttingen kan muligens unntas men jeg hadde sjekket direkte med kommunen.

   Svar
 • 10. juli 2017 kl 20:10
  Permalink

  Hei! Naboen har bygd en terasse med en levegg inntil grensa vår, den skjermer for lys til rom hos oss. Jeg har to spørsmål.

  Det ene er hvordan måles høyden på terrassen når høyden varierer fra 80 cm på den ene kanten til 30 cm på den andre kanten? Den er bygd opp på påler da terrenget er noe ujevnt. Det er mulig det hadde vært vanskelig å bygd den lavere. Men er det lov å bygge den når høyden over halve terassen er over 50 cm? Eller er det en generell maksgrense på 50 cm uansett terreng som den aldri kan overstige?

  Leveggen har en høyde på 2.60m fra der terassen starter. Vet at den bare kan være 1.80m høy. Men hvordan måles høyden? Måles høyden på leveggen fra der hvor terassen starter? I så fall blir den jo veldig høy når terrassen er 80 cm noen steder, dersom dette er greit da. Eller måles den fra bakken? Vi skal klage på høyden, men lurer på hvor mye vi kan kreve at den kuttes.

  Svar
  • 11. juli 2017 kl 14:06
   Permalink

   Høyde skal i utgangspunktet måles fra terreng, ikke bygd tiltak. Dersom leveggen er 2.6m fra terreng på deres side ville jeg argumentert ut fra den høyden.

   Svar
 • 11. juli 2017 kl 11:08
  Permalink

  Hei,

  Vi har en skrående tomt hvor vi ønsker å sette opp et gjerde mot nabo som ligger høyere enn oss i lende. Nabo har satt opp en støttemur på ca 95 cm på det høyeste midt i nabogrensen mot oss. Kan vi sette opp en liten mur inntill støttemuren slik at vi kan sette gjerde oppå muren? Dersom vi må starte med gjerde på bakkenivå så vil gjerdet kun komme litt over deres mur. Slik det er nå så er det veldig åpent og de ser rett inn i haven vår.

  Eventuelt har du forslag til hvordan vi kan få gjerdet høyest mulig ( vi vil ha mest mulig skjerming) ?

  Svar
  • 11. juli 2017 kl 14:07
   Permalink

   Gjerde mellom naboer er vanskelige saker å tolke sånn bare basert på tekst-det kan f.eks være vanskelig å bli enige om hvordan man skal måle høyden. Det beste er om Dere blir enige med naboen-naboen er gjerne interessert i litt skjerming de og 🙂

   Svar
 • 14. juli 2017 kl 17:04
  Permalink

  Hei!
  Vi har en eksisterende veranda som lå 4 m fra nabogrense. Nå har vi utvidet den til å liggeca 1,5 m fra
  nabogrensen. Veranda nærmere nabogrense enn 4 m er støttet på murte støtter. Ny del av veranda ligger ingen sted høyere enn 0.5m over bakkenivå og vi regner den derfor ikkesom søknadspliktig.
  Har vi lov til å bygge rekkverk på veranda på den delen somvender mot nabo?
  Mellom vår veranda og nabo erdet i dag 2,5 m høy tujahekk.

  Svar
  • 27. juli 2017 kl 10:23
   Permalink

   I utgangspunktet ville jeg sett på reglene for levegg/gjerde som kan settes opp uten å søke. Er du innenfor der ville jeg sagt det var unntatt.

   Svar
 • 19. juli 2017 kl 16:45
  Permalink

  Vi har en veranda som er understøttet. Vi vil gjerne glasse inn denne med en uisolert hagestue på 13,88 kvm innenfor eksisterende rekkverk. Det blir ingen endring på trapper,gulv eller rekkverk. Er dette søknadspliktig. Det er en enebolig og det er mer enn 4 m til nabogrensen.

  Svar
 • 24. august 2017 kl 17:02
  Permalink

  Hei! Vivil bytte rekkverk på balkongen til spiller. Bor i tomannsbolig vertikalt delt. Begge halvdeler er like så hvis vi lagger spiller blir set et lite forskjell. Ingen endring av størrelsen eller høyde. Må vi søke o dette?

  Svar
  • 18. september 2017 kl 13:01
   Permalink

   Umulig å svare på-i utgangspunktet er dette en bagatell unntatt søknadsplikt, men det blir litt annerledes når det er en tommansbolig og uttrykket endres.

   Svar
 • 14. september 2017 kl 20:47
  Permalink

  Hei, bor i et eldre boligfelt der naboens garasje er plassert slik at garasjeveggen/takutstikk ligger i tomtegrensen mellom våre eiendommer. Det er ganske vanlig i området her med uthus ol plassert i grensen. Legger det begrensninger på plassering av levegg mot denne, ut over hva som er praktisk mulig?

  Svar
  • 18. september 2017 kl 13:03
   Permalink

   Har aldri hørt noe om slikt, en levegg har så liten brannbelastning at de fleste kommuner anser det som ikke-tiltak når asvtand vurderes. Generelle regler må ivaretas.

   Svar
 • 15. september 2017 kl 08:54
  Permalink

  Utvendig trapp.
  Ønsker å gjøre det mulig å gå rundt huset med en utvendig trapp. Er høy kant nå, og trapp vil ikke ligge i grense på noen måte. Baksiden av huset. Er klar at det er regler for selve trappa, rekkverk osv.

  Svar
  • 18. september 2017 kl 13:04
   Permalink

   Hva er spørsmålet? Avhengig av hvordan trappa plasseres kan det være både søknadspliktig-og unntatt….

   Svar
 • 20. september 2017 kl 20:28
  Permalink

  Hei, Jeg ønsker å grave ut og sette inn en kjellerdør til kjelleren vår. Hele støttemuren vil være lenger borte en 4 meter fra nabogrensa. Jeg må ned ca 1,8m-2m. Jeg vil være under grensa for utnyttelsesgraden. Tenker du at dette er noe jeg må søke om?

  Svar
  • 26. september 2017 kl 09:48
   Permalink

   I utgangspunktet ja-du kan sende mail og beskrivelse til kommunen og høre, men i utgangspunktet er det søknadspliktig. Dersom du skal gjøre innvendige endringer også kan du ta det på samme søknad.

   Svar
 • 30. oktober 2017 kl 14:48
  Permalink

  Hei. Min nabo har satt opp en massiv mur som måler 3,20 i høyden samt 1 meter gjerde oppå dette og har også nå gjort klart for en ekstra meter på toppen til mer byggeri. Dvs 5,20 meter rett opp som vi som nabo ser rett inn i. I tillegg er muren satt opp helt i kanten av gang/sykkelsti.
  Vedkommende har ikke søkt kommunen om dette, intet nabovarsel.
  Det kan umulig være lov??

  Svar
 • 3. november 2017 kl 09:27
  Permalink

  Har en takterrasse (3. etg) på ca 60 m2 med glassrekkverk. Ønsker å ta i bruk en ytterligere del av taket og innlemme det i takterrassen. Dette området vender mot naboeiendom og det er 12 meter til nabo. Arealet som ønskes tatt i bruk er ca 3×7 meter (21m2). Må jeg søke om godkjenning for dette dette?

  Svar
  • 12. november 2017 kl 09:03
   Permalink

   Ja slik jeg tolker det vil du utvide taket utover takterrassen og det vil være søknadspliktig.

   Svar
 • 29. november 2017 kl 20:58
  Permalink

  Takk for meget nyttig side. Vi ønsker å sette opp en vinterhage (helårs hagestue) under 50m2 med mønehøyde på under 4 meter og gesimsen på Max 2,5 meter. (Det er også Max grense for gesimsen ut fra reguleringsplanen). I reguleringsplanen står det at vi ikke kan ha flere enn 1 boenhet. Vi har per dags dato ett hus og en separat utebod. Når vi nå bygger hagestue så lurer jeg på følgende:

  1.Må vi søke kommunen? Finner ikke noe konkret på vinterhage eller hagestue, det skal ikke soves der og vil være sporadisk opphold der. Reguleringsplanen tillater heller ikke innlagt vann og det skal det ikke være. Ei heller kjøkken eller toalett.
  2. For å etablere vinterhagen må vi gjøre mindre endringer i terrenget. Ikke mer enn 1,5 høydemeter for å jevne ut grunnen. Både vinterhagen og selve grunnarbeidet vil ligge min 1 meter fra nabotomt. NB. Reguleringsplanen vår definerer oss som frittliggende bebyggelse og dermed at terrenginngrep kan gjøres inntil 3 meter. Samtidig som det står at terrenginngrep skal holdes på et minimum. Trenger vi å søke for denne delen av etablering av vinterhagen?
  3. Hva er ditt forslag for betegnelse? Burde vi benytte vinterhage, utehus, verksted etc?

  På forhånd tusen takk

  Svar
  • 12. desember 2017 kl 13:41
   Permalink

   Jeg er ikke helt sikker på om det er et fasitsvar men jeg ville søkt om dette. Dere kan bruke en Pbl §20-2 søknad og stå ansvarlig selv, behandlingsfristen er 3 uker og de fleste kommuner har overkommelige gebyrer for slike søknader. Evt kan du be kommunen skriftlig bekrefte om dette er unntatt.

   Svar
 • 10. desember 2017 kl 19:11
  Permalink

  Hei.
  Vi på i en tomansbolig horisentalt delt. vi har 2 etg.
  vi har en veranda på ca 7 kvm. Vi ønsker å bygge tak på denne og glasse den rundt. Som en vinterstue / drivhus. Trenger vi å søke for denne?

  Svar
 • 29. april 2018 kl 14:32
  Permalink

  Hei. Ønsker å skifte ut deler av eksisterende rekkverk på terrasse med levegg på 1,8mtr høyde. 4,5×4,5 mtr (hjørne på terrasse). Ut fra eksisterende balkong i 2 etg ønsker jeg å legge tak til leveggen. Søknadspliktig eller ikke? Takk for svar.

  Svar
 • 3. mai 2018 kl 19:21
  Permalink

  Hei, nabo bygger et nytt hus og garasje. Garasje kommer 1 m fra eiendomsgrenser, er 50m2 og 6,20m høy med flate tak. Er dette lov?

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:19
   Permalink

   Kan ikke svare, det spørs på reguleringsplanen men mange kommunen har begrensninger på høyden til garasjer.

   Svar
 • 6. mai 2018 kl 22:47
  Permalink

  Hei, har planer om å lage en pergola i hagen på ca 2.10 takhøyde og ca 15 m2 stor. Er dette søknadspliktig? Ca 3 m til naboens tomt og vil ikke forringe hans solforhold eller utsikt etc.

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:19
   Permalink

   Dette blir et frittstående bygg unntatt søknadsplikt forutsatt at du ikke er i konflikt med reguleringsplan, avstand til veg eller annet.

   Svar
 • 10. mai 2018 kl 16:10
  Permalink

  Hei.
  Vi ønsker å bygge en pergola i tilknytning til huset. Gjerne med plasttak og én vegg. Dette blir på under 15kvm. Dette blir 1m fra nabogrense. Må dette søkes om? Og hva må til for å unngå søknad?

  Svar
 • 12. mai 2018 kl 20:00
  Permalink

  Hei,

  Jeg bor i midterste huset i en rekke på tre. Naboen ønsker nå å bygge ut sin terrasse og legge den helt inn til tomtegrensen min. Husene er bygget parallellt, og soverommene ligger ut mot hagen. Ved utbygging av terrassen inn mot meg har de altså fritt innsyn inn i mitt soverom. Er det noen regler som gjelder her, eller kan de bygge fritt?

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:20
   Permalink

   Terrasse på bakken (maks 50cm) regnes normalt ikke som byggverk. Er den høyere over bakken enn 50cm må de nok søke.

   Svar
 • 14. mai 2018 kl 22:22
  Permalink

  Hei, bor i relativt nykk rekkehus hvor det er bygget balkong med utgang fra andre etasje. Dette er likt for alle rekkehusene. Alle balkonger grenser på den ene siden mot nabo med felles levegg som går helt ned til bakkenivå. Balkongen danner tak for terrassen under, og hvor det er utgang fra stuen på første plan. Vil en enkel innglassing som værbeskyttelse være søknadspliktig? Jeg ville tenkt at siden et tilbygg (uisolert hagestue) på inntil 15 m2 inntil bolig ikke er det, så burde vel heller ikke en innglassing under balkong være det, men er altså usikker. Det legges til at det på første plan, og under balkong, er en bod mot nabo. Innglassingen under balkongen vil derfor komme ca 1,5 meter fra naboen tomt.

  Svar
 • 24. mai 2018 kl 21:36
  Permalink

  Hei. Vi må bytte tak på vår gamle hytte da det er råttent. Vii vil da heve takvinkel fra ca 14gr til 22. Et dette søknadsplikti?

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:21
   Permalink

   Det er søknadspliktig og du må ha ansvarlig søker.

   Svar
 • 31. mai 2018 kl 18:41
  Permalink

  Hei
  Jeg har en enebolig med terrasse utenfor idag. Deler av terrassen ligger over bakkenivå og står på søyler. Denne ble det i sin tid søkt for. Mesteparten av terrassen ligger på bakkenivå.
  Nå ønsker vi å bygge tak over deler av terrassen og lurer på om dette er søknadspliktig. Taket sjal bygges der terrassen ikke er på bakkenivå og bygges ut fra husveggen. Det er ingen naboer på den siden av huset hvor taket kommer og det er mer enn 4 meter til tomtegrense/vei. Størrelsen vil være på under 15kvm. Er det bare å bygge i vei?

  Svar
  • 12. juni 2018 kl 12:22
   Permalink

   Ja tilbygg ikke fullisolert under 15kvm med 4m+ til grense er unntatt søknadsplikt sålenge dere ikke er i strid med reg.plan.

   Svar
 • 13. juni 2018 kl 09:01
  Permalink

  Hei,har en skråning mot nabo helt mot tomtegrense. Han har påpekt at denne ikke er lovlig. Høyden er ca 1.5 mtr. Kan jeg bruke massen i skråning for å heve terrenget mot grensen 0.5 mtr.? Da vil skråningen ende 1mtr fra grensen. Vil sette opp en rekke med stein i kant av skråning, er dette godkjent? Har kontaktet kommune men får ikke noe klart svar. Han har en rekke med trær på 20mtr høyde i tomtegrense som han nekter å fjerne,hvordan går jeg videre med dette?tomten er ubebygd,

  Svar
  • 17. juli 2018 kl 07:17
   Permalink

   Her tror jeg du bør søke men det er litt vanskelig å vurdere ut fra beskrivelsen din.

   Trær omfattes ikke av Plan-og bygningsloven men av naboloven, du må evt kontakte advokat når det gjelder trærne.

   Svar
 • 16. juni 2018 kl 21:07
  Permalink

  Behøver vel ikke tillatelse for å grave 40cm i kjelleren?

  Svar
  • 17. juli 2018 kl 07:15
   Permalink

   Tja-det spørsmålet har jeg ikke vært borti før…jeg er fristet til å si både ja og nei…..

   Nei fordi:
   -Det berører ingen andre enn deg selv

   Ja fordi:
   -konsekvensene av å gjøre noe «feil» kan bli veldig store
   – Jeg antar å øke høyden i kjelleren har med endret bruk å gjøre, og denne endringen er søknadspliktig

   Svar
 • 24. juni 2018 kl 19:53
  Permalink

  Hei!
  Bor i rekkehus som er selveier. Nåværende bod som ble satt opp for 30 år siden ligger på nabogrensen. Må jeg søke for å bygge ut/bygge ny bod? Tenker øke fra 9m2 til 15m2. Er innenfor arealutnyttelse, og hele utvidelsen vil komme på egen tomt. Vil være mer enn 1m fra husvegg.

  Svar
  • 6. juli 2018 kl 08:39
   Permalink

   Ligger den i nabogrensen må du nok søke etter Pbl §20-4

   Svar
 • 24. juni 2018 kl 23:38
  Permalink

  Hei. Har en enebolig med veranda i første og andre etasje. (veranda oppå veranda) Er det søknadspliktig og rive verandaen i andre etasje for å så bygge et tak over verandaen i første? Taket blir mindre enn 15 kvm og er over 4 meter fra nabogrensa.

  Svar
 • 4. juli 2018 kl 10:55
  Permalink

  Hei.
  Jeg vurderer og sette opp en frittstående vinterhage/sommerstue i hagen på en plass mellom 15-20 kvm. Må det søkes noe om denne eller er det bare å sette igang om den står lengre enn 1 meter fra nabogrensen og ikke har mønehøyde over 4 meter / gesimshøyde over 3 meter?

  Svar
  • 6. juli 2018 kl 08:37
   Permalink

   Med forbehold om planmessige krav (f.eks utnyttelsesgrad eller byggegrenser) er denne unntatt søknadsplikt ja.

   Svar
 • 5. juli 2018 kl 22:29
  Permalink

  Hei. Vi ønsker å sette opp en Pergola uten tak, størrelse 5 x 4 meter med en høyde på 2,60 m. Kan denne settes helt inn til nabo grensen? Kan det også bygges en levegg av maks 1,5 m høyde? Er dette søknadspliktig?

  Svar
 • 17. juli 2018 kl 00:35
  Permalink

  Hei
  Har en tom som heller mot veien. Nedkjøringen til naboen parallelt med tomta heller mer, slik at høydeforskjellen mellom min og hans tomt blir større jo nærmere veien man kommer.
  Tomta skråner mot hans tomt langs tomtegrensen. Enden på tomta mi har endt opp i et kratt, og etter vi overtok har vi fylt opp krattet slik at det skråner gradvis helt ned mot veien (ca 2-3 meter).
  Skråningen mot naboen har jeg videreført med terrenget, slik at det ikke skal avvike fra skråningen mot tomtegrensa som er der fra før langs resten av grensa.
  Han vil dog ha de siste meterne jeg har fylt ut 1 meter fra grensa. Har han en sak, selv om det medfører at skråningen mot han de siste par meterne da trekkes 1 meter lenger inn enn skråningen langs resten av grensa?
  Høyden på skråningen er maks 60-70 cm

  Svar
   • 17. juli 2018 kl 10:50
    Permalink

    Hei
    Hva betyr «Se svar i egen post»?
    Om det vises til at det er omtalt tidligere, så har jeg ikke funnet svar på spørsmålet tidligere, og derfor stilt det her.

    Svar
 • 17. juli 2018 kl 13:29
  Permalink

  Hei,

  Jeg bor i en vertikaldelt seksjonert tomannsbolig. Jeg ønsker å sette opp en levegg mellom seksjonene som er 1,5 meter høy og 2 meter lang ut fra husveggen. Jeg planlegger å sette denne inntil seksjonsdelet, på min side. Da får jeg en skjermet uteplass med kveldssol og skygge på dagtid. Nabo ønsker at både jeg og hun beholder blomsterbedet som er etablert mellom seksjonene 1 meter ut fra husvegg og ca 1,5 meter til hver side i seksjonene. Kan jeg sette opp leveggen uten å søke om endringen og uten at naboen kan kreve riving?

  Svar
  • 18. juli 2018 kl 13:43
   Permalink

   Dette må Dere ordne opp Dere imellom/i sameiet- tiltaket i seg selv er mindre enn det som er unntatt søknad for levegg i grense (1.8*5m) men jeg ville ALDRI satt opp noe slikt uten å få en løsning naboen var med på. En tomannsbolig er ikke stedet å ryke uklar med naboen på.

   Svar
 • 18. juli 2018 kl 10:47
  Permalink

  Skal bygge uisolert hagestue i enden av verandaen. Denne vil bli 17 kvm. Over 4 meter til nabo. Må vi søke?

  Svar
  • 18. juli 2018 kl 13:45
   Permalink

   Her var det ikke så mye informasjon, men dersom det er frittstående og du ikke er i konflikt med reguleringsplan, veglovens etc-ja da kan du bygge uten å søke, men dette blir med alle mulige forbehold da kun str og avstand til nabo ikke er nok informasjon til å vurdere dette på.

   Svar
 • 18. juli 2018 kl 12:32
  Permalink

  Hei
  Har 1,1 mål tomt på fjellet ,hytta er 55 kvadrat og uthus er 15 kvadrat. Ønsker å bygge en altan på 12 kvadrat, høyde fra bakke 30 cm. Ønsker å plassere ei ved bu på denne plating, den er 9 kvadrat. Må dette søkes om eller er det greit med melding. Det er fem meter til grense som er ubebodd.

  Svar
  • 18. juli 2018 kl 13:45
   Permalink

   De aller aller fleste hytteområder har egne planer /regulering eller kommuneplan) som har konkrete begrensninger for størrelser og andre tiltak, her må du avklare med kommunen.

   Svar
 • 18. juli 2018 kl 13:36
  Permalink

  Hei
  Har en carport med 3 vegger, og vurderer å sette inn en garasjeport der det ikke er vegg. Altså blir det en oppdatering fra carport til garasje. Slik den står nå, ser den ut som en garasje med porten åpen. Er det fritt frem, eller er dette å anse som en fasadeendring?

  Svar
  • 18. juli 2018 kl 13:46
   Permalink

   Dette ville jeg sagt var en søknadspliktig endring, etter Pbl §20-4 (forenklet søknad hvor du selv står ansvarlig).

   Svar
 • 12. august 2018 kl 14:59
  Permalink

  Hei
  Jeg har en eldre garasje som står nesten på nabogrense Vurdre å rehabilitere denne Bygge den om til hagestue Fysiske endringer På ene siden forlenge takutstikk Den ene veggen gjøres om og setter inn skyvedører Størrelsen er ca 30kvm måne ca 3m
  Kan dette gjøres uten å søkes om?

  Svar
 • 14. august 2018 kl 11:06
  Permalink

  Hei.
  Vi skal sette opp en støttemur mellom hus og gårdsplass, som ligger på to ulike nivåer. Muren vil bli 2,5 meter høy. Den vil ligge ca. 6 meter fra nabogrensen, på innsiden av vår byggegrense og ca. 6 meter fra vei i boligfelt. Er det søknadspliktig?

  Svar
 • 14. august 2018 kl 18:18
  Permalink

  Hei
  Vi vil bygge trapp opp til terrassen i første etasje (kjeller under). Det er ca 1,5 meter opp til terrassen. Må dette byggemeldes? Det er ikke trapp opp nå.

  Svar
 • 3. september 2018 kl 15:28
  Permalink

  Må man søke om fasadeendring (eller annet) når man vil skifte ut trerekkverk med glassrekkverk?

  Svar
  • 3. september 2018 kl 17:58
   Permalink

   Her er det for lite info til å svare-enebolig,flermannsbolig,alder….

   Svar
 • 24. november 2018 kl 15:45
  Permalink

  Hei
  Bra side! Har en stor boligtomt i regulert område med en gammel hytte. Planlegger å bygge en stor garasje under terreng på ca 100kvm da det er en naturlig forsenkning i terrenget som innbyr til dette. Spørsmål: 1. Kan jeg bygge helt inntil tomtegrensen dersom garasjen ligger under terreng? 2. Er den søknadspliktig? Ligger mere enn 5 meter fra vei.

  Svar
 • 27. november 2018 kl 13:20
  Permalink

  Hei,

  Vi ønsker å bytte trerekkverk med glassrekkverk på balkongen/terrassen på vår hytte bygget 1996. Høyde over bakken på terrassen er ca. 1,5 meter. Den ligger i et lite hyttefelt. Krever dette godkjenning/byggemelding ?

  Svar
  • 5. desember 2018 kl 07:26
   Permalink

   Dersom det ikke er egen bestemmelser for utforming i planen som dette er i strid med ville jeg vurdert det til at dette er en ikke søknadspliktig fasadeendring.

   Svar
 • 2. desember 2018 kl 16:52
  Permalink

  Hei
  Holder på å lage vinterhage. Isolert men med skyvedør. Regnes denne som varig oppholdsrom og må det være radonsperre i denne ? Tenker ha gjester på overnatting eller sove der selv av og til.

  Svar
 • 19. april 2019 kl 08:44
  Permalink

  Hei, er det lov å sette opp en utvendig trapp til loft på carport selv om carporten står bare 1m fra naboens grense ?
  MVH
  Ronny Andreassen

  Svar
 • 15. mai 2019 kl 19:51
  Permalink

  Jeg har kjøpt hus med en garasje som har flatt tak. Tidligere eier har laget platting over. Jeg lurer på om det er mulig å lage en liten stue med skråtak over garasjen uten å søke? Eventuelt kan jeg ha en helårspaviljong/drivhus på plattingen over garasjen?

  Svar
 • 12. august 2019 kl 15:31
  Permalink

  Hei
  Jeg ønsker å støpe platting rundt et eksisterende anneks innenfor 100m sonen (deler av tomten ligger min 80m fra sjøen).

  Vil det være søknadspliktig å støpe dette?
  Vil det evt være søknadspliktig å planere og legge belegningsstein?
  Hvordan vil det være å evt sette inn jacuzzi/basseng (ikke nedfelt)?

  Svar
 • 25. august 2019 kl 14:16
  Permalink

  Skal sette opp et drivhus i hagen. Usikker på om jeg skal sette det paralellt med boligen eller ikke.
  Noen som har synspunkter på dette?

  Terje

  Svar
  • 3. september 2019 kl 08:16
   Permalink

   Forstår ikke helt hva spørsmålet er? tenker du av søknadsmessige årsaker eller praktiske?

   Svar
 • 10. oktober 2019 kl 16:44
  Permalink

  Hei
  Tenker å bygge garasje på under 50m2, og innenfor alle regler som gjelder for å bygge ute søknad. Men dette er på en tomt som er delt mellom 2 seksjoner i en vertikaldelt to-mannsbolig. Må man da søke, eller holder det å bli enig med nabo, og ikke utnytte mer enn 50% av utnyttelsesgraden slik at nabo har samme mulighet..?

  Svar

Legg igjen en kommentar til Lars Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *