Våtrom uten søknad

Kravene vedrørende søknadsplikt ved våtromsarbeider har endret seg endel frem og tilbake de siste årene, mange er derfor usikre på dette. Vi skal ikke mange årene tilbake før til og med større oppussing av eksisterende våtrom i egen enebolig ble omfattet av søknadsplikten! Etter endringene i Plan-og bygningsloven/SAK siste årene er derimot det meste som vi private kommer borti når det gjelder våtrom ikke søknadspliktig. Dette er både positivt-og negativt vil noen mene…. Grunnen til at det ble innført krav om søknad-og ansvarsrett- for noen år siden var nemlig at vannskader utgjør en svært stor del av problemene-og kostnadene- vi har knyttet til boliger i Norge. Det er derfor svært viktig at selv om det ikke lenger er søknadspliktig-så må det gjøres skikkelig! Kravene i TEK (Teknisk forskrift) gjelder selv om tiltaket ikke er søknadspliktig!

Jeg anbefaler (selvsagt) alltid at det brukes kompetente og seriøse bedrifter til f.eks montering av varmekabler/elektrisk på våtrom, montering av sluk og fuktsperre mm- ta vare på kvitteringer og sjekk referanser før avtale inngås!

Dette er bestemmelsen for hva som er unntatt:

SAK §4.1-d.3
installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle

Unntaket vil i utgangspunktet gjelde totalrehabilitering, utvidelse og nybygging av våtrom, f. eks. å ta i bruk et annet rom til bad. Dette kan utføres både i egen bolig eller fritidsbolig og i andre bygg (f. eks. næringsbygg), så lenge arbeidet gjøres innenfor en branncelle eller bruksenhet. Unntaket vil også omfatte arbeid i leiligheter i blokker, bortsett fra der brannskiller brytes. Våtrom i driftsbygning vil også være unntatt. Anvendelsesområdet for unntaksbestemmelsen presiseres altså slik at grensen settes ved om brannskiller brytes.

Unntaket omfatter etter dette bl.a:
Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle
Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle
Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m 2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke medfører at brannskille brytes

(Det avgjørende er altså at brannskille ikke brytes!)

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Eksempler på arbeider som normalt ikke bryter brannskille er:
Fliser, panel og annen kledning som er lagt på en vegg i tillegg til gipsplater o.l.
Flis, støp og varmekabler som er lagt oppå et betongdekke
Skifte av sluk i betongdekke med innstøpt avløpsrør

Kort sagt er det når det er flere boenheter dette blir aktuelt, eller når en bor i rekkehus eller lignende-er du usikker-sjekk med kommunen først, for det er deg som tiltakshaver/eier som er ansvarlig! Det er ikke krav om nabovarsling for innvendige arbeider som f.eks endring våtrom, nytt våtrom da det anses at dette ikke berører naboer.


Facebooktwittermail